ABU

Flexwerkdag groot succes. Uitzendbranche opent deuren!(11-09-2001)

Op maandag 10 september jl. heeft een groot deel van beleidsbepalend Nederland het veertigjarig bestaan van de uitzendbranche meegevierd. Dit deed zij met een dagvullend programma. Tijdens de ochtend opende de uitzendbranche haar deuren voor de congresdeelnemers, waar zij in de praktijk konden zien hoe een uitzendonderneming werkt. Opmerkelijke constatering was de complexiteit van de werkomgeving waarbinnen de uitzendondernemingen werken. In de uitzendbranche worden jaarlijks 800.000 mensen aan werk geholpen, dagelijks werken er gemiddeld ruim 200.000 mensen.

In de middag was Hart van Holland in Nijkerk het ontmoetingspunt voor de ruim 300 congresgasten. Minister dr. W.A.F.G. Vermeend sprak de gasten toe en feliciteerde de uitzendbranche met haar jubileum. Hij prees de ABU, die de uitzendbranche als volwaardig gesprekspartner heeft neergezet. Een belangrijke partner voor de overheid, omdat de branche als geen ander op een effectieve en efficiënte manier een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de overheid met betrekking tot arbeidsmarktbeleid. Met name de bemiddelingsrol van de branche bij mensen met achterstand op de arbeidsmarkt kreeg aandacht van de minister. Hij kondigde aan dat het kabinet op Prinsjesdag nieuwe initiatieven zal presenteren, om onder meer de 500.000 vrouwen die direct aan de slag willen behulpzaam te zijn. Ook voor de 55+-ers riep de minister de ABU-leden op een voortrekkersrol te gaan vervullen. Dit waren overigens belangrijke aandachtspunten in het Sociaal Statement dat de ABU vorig jaar naar aanleiding van de kabinetsplannen op dit gebied uitbracht.

Tijdens het plenaire gedeelte van het middagprogramma heeft beleidsbepalend Nederland zich uit kunnen spreken rondom een vijftal themas: 'Flex en zekerheid', 'Fraude en illegale bedrijven', 'Nederlandse flex als voorbeeld', 'Terug naar piek en ziek' en 'WAO-discussie'.

Vrijwel alle aanwezigen vonden dat fraude en illegale arbeid hard bestreden moet worden. Met name de eigen brancheregulering zoals de ABU die kent met de SFT-toets, werd als voorbeeld aangehaald. Daarnaast werd nadrukkelijk aanbevolen bestaande wet- en regelgeving flexbestendig te maken. De ABU riep de minister op tot dialoog over diverse wet- en regelgeving in de sociale zekerheid die in dit verband nog moet worden aangepast.

De ABU kondigde aan dat ze binnen een tweetal maanden met aanbevelingen komt met betrekking tot de instroom in de ziektewet en de WAO. Ze wil de aanbevelingen van de commissie Donner in dit verband aanvullen, omdat deze commissie aan de flexbranche te weinig aandacht heeft gegeven. Dat probeert de ABU met het genoemde advies recht te zetten.

Hans Kamps, de voorzitter van de ABU, concludeerde tot slot dat de branche een positieve klank heeft gekregen in de kringen van de beleidsmakers. Hij refereerde aan verschillende uitnodigingen tot overleg en samenwerking. Dat bracht hem tot de slotconclusie dat de ABU nog een lange toekomst heeft.


---
De ABU vertegenwoordigt de belangen van bijna 250 uitzendondernemingen, met in totaal circa 2.600 vestigingen in Nederland. Dat is ruim 90 procent van de uitzendmarkt. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met mevrouw drs. M.A.S. Ligthart, telefoon: 020 - 658 01 01.

Zoekwoorden:

Deel: ' Flexwerkdag succes en uitzendbranche opent deuren '
Lees ook