Ingezonden persbericht

Persbericht

Houten, 10 februari 2003

Voorlopige jaarcijfers 2002:

Flinke winstgroei voor Econocom Group

Uit de voorlopige, geconsolideerde jaarcijfers van Econocom Group blijkt, dat het bedrijf in 2002 een bescheiden omzetstijging heeft geboekt. De divisie Financial Services (ICT Lease) deed het met een omzetstijging van 28 % bijzonder goed. De voorlopige winst (voor afschrijving van goodwill) is met 10 % tot 23,2 miljoen Euro gestegen, hetgeen met het oog op de ontwikkelingen in de ICT-sector een uitstekend resultaat genoemd kan worden. In Nederland realiseerde Econocom in 2002 een omzet van 197 miljoen Euro.

De omzet van de divisie Managed Services (outsourcing en ondersteunende diensten) steeg van 123 miljoen Euro in 2001 naar 127 miljoen Euro in 2002. Dat is een stijging van 3 %. De overnames van SX Consulting in februari 2002 en TASQ in december 2002 hebben aan die omzetgroei bijgedragen. De divisie Products & Solutions bleef hinder ondervinden van de sterke afname in de PC-verkopen. De omzet daalde van 418 miljoen Euro in 2001 tot 300 miljoen Euro in het afgelopen jaar.
De divisie Financial Services heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. De omzet steeg van 424 miljoen Euro in 2001 naar 543 miljoen Euro in 2002, zodat de sterk opgaande lijn werd voortgezet. Ook in 2001 werd er een omzetstijging van 25 % gerealiseerd. De overname van Comdisco France/Promodata op 1 oktober 2002 heeft positief aan de omzetontwikkeling van de divisie Financial Services bijgedragen.

Alle divisies van Econocom Group waren in de tweede helft van 2002 winstgevend.
Zelfs de divisie Products & Solutions, die in het eerste halfjaar nog verlies leed, realiseerde mede dankzij structurele bezuinigingen een kleine winst.
Dat Econocom erin geslaagd is de omzet in een moeilijke markt op peil te houden, bewijst dat het ondernemingsmodel van de groep zeer doeltreffend is. De activiteiten van de drie divisies vullen elkaar prima aan. Managed Services werkt met langlopende contracten en is dus minder gevoelig voor schommelingen in de economie, terwijl de divisies Products & Solutions en Financial Services tegenovergestelde, cyclische trends volgen.

Voor 2003 verwacht Econocom Group een verdere omzetgroei. Die verwachting is mede gebaseerd op de uitvoering van 'Share Five', het nieuwe strategische plan voor de periode 2003 - 2007. Als belangrijkste doelstelling is daarin opgenomen, dat Econocom Group in Europa in elk van de activiteiten de positie van marktleider wil verwerven. Dat betekent dat Econocom in tenminste vijf Europese landen met elk van haar huidige activiteiten sterk vertegenwoordigd moet zijn.

Deel: ' Flinke winstgroei voor Econocom Group '
Lees ook