Flinqer realiseert 75 mln aan snellere betalingen voor leveranciers


Groeicijfers onderstrepen de behoefte aan en het belang van 'cash networking'

AMSTERDAM, 20140519 -- Geldstromen tussen bedrijven zijn verbazingwekkend inefficiënt, zo concludeerden de oprichters van Flinqer in 2012. Er werd een netwerkorganisatie neergezet dat werkt als een alternatief voor bankfinanciering. Financiële middelen kunnen voor leveranciers sneller beschikbaar komen en afnemers kunnen beter rendement maken op kasgeld. Zo profiteert iedereen van de 'cash networking' oplossing die hiermee werd neergezet.

Liquiditeitsproblemen kunnen vaak zorgen voor betalingsproblemen of groei belemmeren. De oorzaak: een onvoorspelbare cashflow, waar ondernemers te weinig grip op hebben. Door slimmer om te gaan met geldstromen kunnen we de ‘overcapaciteit’ aan geld veel slimmer inzetten tussen ondernemingen en wordt iedereen minder afhankelijk van banken. Flinqer geeft via haar netwerk voor leveranciers het realtime zicht op betalingsschema's van afnemers, en zij ontwikkelde de tools waarmee het leveranciers aantrekkelijk kan worden gemaakt om sneller te betalen. Het gevolg: 'Making cash flow'.

Succes door eenvoud

Aansluiting kan in een paar klikken door in te loggen op het online platform en een simpele, veilige koppeling tussen Flinqer en het boekhouding- of ERP systeem van een afnemer. Flinqer publiceert welke facturen akkoord zijn voor betaling en op welke datum de betaling gebeurt. De leverancier logt in om deze gegevens te bekijken en biedt als dat gezien de cashflow wenselijk is, een korting voor directe betaling. De gemiddelde korting is omgerekend 5,5% op jaarbasis en daarmee vaak goedkoper dan bankfinanciering. Op deze manier werd in 2012 EUR 15 miljoen sneller betaald via het netwerk, einde 2013 werd de EUR 50 miljoen mijlpaal bereikt en half mei staat de teller nu op EUR 75 miljoen. Met bijna 1400  aangesloten partijen heeft het bedrijfsmodel van Flinqer zich inmiddels goed bewezen.

Reinier Weerman, CEO van Flinqer: "Oplopende en onvoorspelbare betalingstermijnen leiden tot volatiele cashflows, waarvan de uitschieters vaak de hoogte van de benodigde kredietruimte bepalen. De afhankelijkheid van bankkrediet wordt zo steeds groter terwijl deze juist structureel duurder en ontoegankelijker wordt voor veel bedrijven, onder andere door Europese regelgeving.  Via ons netwerk komen middelen sneller beschikbaar en tegen een rentepercentage dat meestal lager is dan bankrente.

Verder voegt hij daaraan toe: "Niet te vergeten gaat geen tijd en geld meer verloren voor afnemers met het beantwoorden van mails en telefoontjes over de betalingsdatum. Ook wordt de financiële slagkracht van toeleverende bedrijven groter waardoor er minder faillissementsrisico is. Zo profiteert iedereen".

Grote bijdrage aan de economische groei

Bedrijven als Plus Retail, Dirk van den Broek, Dirck III, Dura Vermeer, Trebbe Bouw en Besix zijn op deze manier nu al zo’n 1,5 jaar aan het experimenteren met slimmere distributie van geld via het netwerk van Flinqer. Dit maakt de cashflow voor leveranciers minder grillig en veel meer voorspelbaar, met spectaculaire gevolgen voor hun benodigde kredietruimte. Het scheelt op micro niveau heel wat slapeloze nachten en op macro niveau verkleint het de benodigde maatschappelijke geldhoeveelheid – en kredietverslaving – met een simpele druk op de knop.

Alle goede nieuwe financieringsvormen en initiatieven op overheidsniveau om kredietverlening aan het MKB te verruimen zijn mooi meegenomen – maar er ligt veel geld gewoon voor het oprapen door iets intelligenter om te gaan met wanneer er betaald wordt. Flinqer verwacht dat in de toekomst steeds meer partijen zich zullen aansluiten om cash gezamenlijk beter te managen in ketens – net als dat dit al decennia gebeurt met goederenstromen in ketens. Binnen het netwerk worden schuldposities gereduceerd en daarmee draagt Flinqer bij aan de economische groei in ons land. 


Deel: ' Flinqer realiseert 75 mln aan snellere betalingen voor leveranciers '
Lees ook