Dienstenbond CNV

Flora Holland: CAO en Afdeling Import
29-01-2003

Voordat de CAO-onderhandelingen beginnen wil de werkgever eerst met de CNV Dienstenbond praten over verschillen in arbeidsvoorwaarden per vestiging die geharmoniseerd kunnen worden. Na dit zogenaamde technische overleg zullen wij deze voorstellen met u bespreken in een ledenvergadering en daarbij ook onze eigen voorstellen met u gaan bespreken. Vervolgens kunnen de CAO onderhandelingen van start gaan.

Net als vorig jaar zullen de kaderleden bij het technisch overleg betrokken worden. Zodra er nieuws is zullen wij dit laten weten.

Afdeling Import Rijnsburg
Donderdag 23 januari hadden wij een gesprek met de heren Reitenbach, Overtoom en Van Viersen. Zij benadrukten dat de kosten te hoog zijn bij de afdeling import waardoor werk naar de concurrentie dreigt te verdwijnen. Om die kosten naar beneden te krijgen is een actieplan opgesteld. Er worden samenwerkingsverbanden aangegaan met derden, de efficiency moet omhoog en voor werk betekent dit meer flexibisering en voorkomen van leegloopuren. De zorgen zijn nog niet voorbij.

Wij hebben aangedrongen op zaterdag roosters voor een half jaar maar de leiding zegt druk met deze roosters bezig te zijn maar deze niet voor een half jaar te kunnen maken. Wel zal rekening gehouden worden met de voorkeur van mensen wel of niet op zaterdag te willen overwerken.

Het experiment met de flexploeg is voorlopig van de baan. Wel zijn vorige week medewerkers om half een naar huis gestuurd en s middags weer opgeroepen. Wij hebben benadrukt dat dit een slechte gang van zaken is. De werkgever benadrukte dat het een incident was dat verder zelden zal voorkomen. De CAO stelt geen duidelijke criteria. (artikel 2 en 3 op pagina 16 spreekt van overmacht). Het zou in elk geval van goed werkgeverschap getuigen wanneer je medewerkers tijdig informeert en alleen op vrijwillige basis een gebroken dient laat draaien. Maar voorkomen is natuurlijk veel beter.

Het allerbelangrijkste is een goede communicatie. In het verleden ging dit regelmatig mis. De werkgever heeft beterschap beloofd: wij houden de vinger aan de pols.

Hoe verder?
In het kader van het CAO overleg zal gesproken worden over de ziekte kostenregeling. Zodra hier ontwikkelingen in zijn komen wij bij u terug: hetzij in een algemene ledevergadering, hetzij in een bijeenkomst voor de importmedewerkers van Rijnsburg. Wij houden u in elk geval op de hoogte.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Bernard Jan de Groot, tel: (010) 265 1111.

Deel: ' Flora Holland CAO en Afdeling Import '
Lees ook