Provincie Overijssel

Flora in laagveengebied in kaart gebracht

Al meer dan 15 jaar wordt de flora en vegetatie in de provincie Overijssel in kaart gebracht. Dit jaar wordt de kartering afgerond. Het veldwerk vindt de komende weken plaats in de polder Mastenbroek, bij Kuinre, Blokzijl en in de omgeving van Giethoorn-Wanneperveen.

Deze kartering richt zich met name op sloten en andere watergangen. De verzamelde gegevens worden toegevoegd aan bestaande kennisbestanden en zijn daardoor beschikbaar zijn voor toepassingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur.

Naast deze vlakdekkende kartering doet de provincie Overijssel in 2002 ook mee aan het landelijk meetnet flora. Voor dit, door de ministeries (LNV, VROM) en provincies opgestarte meetnet worden in Nederland 10.000 steekproeven genomen, waarvan bijna 800 in Overijssel. Deze steekproeven liggen vooral in heidevelden, onbemest grasland, bossen en moerassen.

Bron: team Communicatie, Bonnie van der Meer 038 425 14 16


© 13-06-2002 Provincie Overijssel

Zoekwoorden:

Deel: ' Flora in laagveengebied in kaart gebracht '
Lees ook