FloraHolland, v/h Bloemenveiling Holland* FloraHolland investeert 2,3 miljoen euro in beveiliging

---

FloraHolland investeert 2,3 miljoen euro in beveiliging

Hoofdcommissaris Wiarda opent veiligheidspost

Naaldwijk - FloraHolland vestiging Naaldwijk heeft vanmiddag de nieuwe huisvesting, de Centrale Post (CP), van haar Bedrijfsbeveiliging officieel in gebruikgenomen. "Met de bouw van een centrale plek op het terrein, bij de drukste in- en uitgang, krijgt ons beleid, dat gericht is op veiligheid en integriteit, een gezicht", aldus algemeen directeur Jacques Teelen van FloraHolland. Hoofdcommissaris Jan Wiarda van de Politie Haaglanden en burgemeester Ties Elzenga van de gemeente Naaldwijk openden, met behulp van een stuntteam, de CP.

De officiële opening van de CP was spectaculair. Een motorrijder reed door een glasplaat en gelijktijdig werd vuurwerk ontstoken. Daarna gaf hij de sleutel in handen van Hoofdcommissaris Wiarda van de Politie Haaglanden. Hij overhandigde deze aan algemeen directeur Jacques Teelen van FloraHolland.

Binnen de ratings die daarvoor gelden is FloraHolland een bedrijf met hoge veiligheidsrisico's. Op het bedrijfsterrein heeft de veiling te maken met verschillende veiligheidsaspecten, zoals de koelcel waar ammoniak wordt gebruikt. FloraHolland neemt veiligheid serieus en neemt de door de overheid op dit gebied opgelegde taken voortvarend en vergaand in haar bedrijfsvoering op. Zo is er een actueel bedrijfsnoodplan.

FloraHolland investeert ruim in veiligheid. In de achterliggende periode is voor 2,3 miljoen euro geïnvesteerd in systemen en gebouwen gericht op bedrijfsbeveiliging. Ook wordt geïnvesteerd in kwaliteit door scholing en opleiding van de 22 bedrijfsbeveiligers en in nieuwe ondersteunende technieken. "Door deze verantwoordelijkheid te nemen, levert FloraHolland een belangrijke bijdrage aan de algehele veiligheid in de regio en de mensen die er wonen", aldus algemeen directeur Teelen in zijn inleiding.

Burgemeester Elzenga haakte daarop in in zijn inleiding. Elzenga: "De opening van de CP biedt een mooie gelegenheid om het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente verder vorm te geven. Dit beleid is gebaseerd op publiek-private samenwerking. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor veiligheid op hun terrein, maar in de openbare ruimte tussen de bedrijven kan in samenwerking met de gemeente invulling worden gegeven aan maatregelen en procedures binnen het veiligheidsbeleid." Elzenga was zeer te spreken over het hoge veiligheidsbesef van FloraHolland.
Hoofdcommissaris Wiarda prees FloraHolland om de inrichting van de nieuwe huisvesting van de Bedrijfsbeveiliging. "Integrale veiligheidsaanpak reduceert criminaliteit, maar kan het niet helemaal voorkomen, zoals in het geval van de stapelwagendiefstal. Het voorkomen van economische criminaliteit is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, in samenwerking met de politie."

Deel: ' FloraHolland investeert 2,3 miljoen euro in beveiliging '
Lees ook