FloraHolland, v/h Bloemenveiling Holland* FloraHolland resultaat 2002 3 miljoen euro (10-03-03)

---

FloraHolland resultaat 2002 3 miljoen euro (10-03-03)

In 2002 heeft FloraHolland een omzet gerealiseerd van 1,9 miljard euro, inclusief de omzet van vestiging ZON die op 1 juli 2002 integreerde in FloraHolland. Dat betekent een stijging van de omzet van FloraHolland met 4,3 procent. Het brutoresultaat over 2001 komt uit op 3 miljoen euro. FloraHolland is tevreden over het resultaat.

De economische situatie was vorig jaar minder rooskleurig dan in de jaren ervoor. De prijzen van sommige sierteeltproducten lagen op een wat lager niveau. De totale klokomzet van alle vestigingen is 3,3 procent hoger en de omzet van het Bemiddelingsbureau is 7 procent hoger dan in 2001. Het aanvoervolume was in 2002 1 procent lager dan in 2001, terwijl de prijs 5 procent steeg. Op productgroepniveau valt de omzetstijging van de kamerplanten op 8,3 procent, voornamelijk als gevolg van assortimentsontwikkeling.

Het operationele resultaat FloraHolland 2002 bedraagt 7 miljoen euro. Dit is in belangrijke mate tot stand gekomen door meer opbrengsten en een gematigde kostenstijging. Het uiteindelijke resultaat komt uit op circa 3 miljoen euro omdat een aantal bijzondere posten ten laste van 2002 komen, waaronder de tegenvaller van de vermiste stapelwagens (2 miljoen euro) en vervroegde afschrijving van oude Flora-stapelwagens (3,8 miljoen euro). Het resultaat na belasting bedraagt 2 miljoen euro. Hiervan gaat 0,1procent van de door de leden gerealiseerde omzet in 2002 naar de participatie reserve (1,4 miljoen euro) het restant (0,6 miljoen euro) wordt toegevoegd aan de algemene reserve, mits de leden hiermee instemmen op de Algemene Ledenvergadering in juni aanstaande.

"Het resultaat van drie miljoen euro is naar tevredenheid, gezien de bijzondere omstandigheden van 2002. Voor het lopende jaar verwachten we een beperkte groei", aldus algemeen directeur Jacques Teelen. Over de eerste negen weken van 2003 ligt de totale omzet ruim 4 procent lager dan in dezelfde periode in 2002.

Ontwikkelingen
In financieel opzicht streeft FloraHolland naar een verbetering van haar solvabiliteit. Deze bedraagt nu 18 procent van het balanstotaal en moet binnen drie jaar stijgen naar een percentage tussen de 20 en 25 procent, om ook in mindere jaren het investeringsprogramma overeind te houden. Uitgangspunt van de coöperatie blijft namelijk om met een minimaal vermogensbeslag de marktplaats verder uit te bouwen. Dit wordt onder meer bereikt door handelsbedrijven mee te laten investeren in de vijf marktplaatsen die FloraHolland telt. Dit gebeurt al op de vestigingen Naaldwijk, Bleiswijk, Rijnsburg en ZON in Venlo.

FloraHolland
FloraHolland is een marktplaats waar sierteeltproducten via veilingklokverkoop en via bemiddeling (contractverkoop) worden verhandeld. Marktleider FloraHolland heeft vijf vestigingen verspreid over het land. Deze liggen nabij sierteeltproductiegebieden, in Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Venlo en Eelde. In totaal werken er bijna 3000 medewerkers bij FloraHolland.

Deel: ' FloraHolland resultaat 2002 3 miljoen euro '
Lees ook