Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


+ 3 maart 2000

... Floriade biedt kansen voor ondernemers in Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer heeft in nauwe samenwerking met stichting Floriade een presentatie gegeven van de wijze waarop ondernemers in Haarlemmermeer hun voordeel kunnen halen uit de Floriade. Wethouder Görtemöller heeft tijdens die presentatie laten zien hoe de gemeentelijke investering direct of indirect terug kan vloeien in de Haarlemmermeerse economie.
KPMG heeft in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer drie projecten geselecteerd en uitgewerkt om de komst van de Floriade zo goed mogelijk te benutten. Hierbij heeft KPMG de toekomstvisie en doelstellingen van Haarlemmermeer niet uit het oog verloren. Aangezien de economische impuls van de Floriade in Zoetermeer f 1,2 miljard was, wordt dat bedrag gezien als de te verwachte impuls van de Floriade 2002. De verwachte economische impuls wordt verdeeld over drie sectoren binnen Haarlemmermeer; het Midden en Klein Bedrijf (MKB), de Hottelerie/Restaurateurs/ VVV en de grote ondernemingen. De grote ondernemingen hebben al contracten lopen met de Floriade ter waarde van circa f 80 miljoen. Voor het MKB en de Hotels e.d. zijn de bestaande initiatieven en nieuwe acties volop in ontwikkeling.
Recent hebben de Floriade en de Merchandising/Retailgroup een principeakkoord ondertekend waardoor het voor bedrijven in Haarlemmermeer mogelijk is om artikelen van de Floriade te verkopen. KPMG concludeert in haar onderzoek voor de gemeente dat er volop mogelijkheden bestaan om de Floriadespaaractie nieuw leven in te blazen. Een andere mogelijkheid voor economische spin-off in Haarlemmermeer biedt een facilitair bureau. Ondernemers kunnen in een facilitair bureau gezamenlijk produkten en diensten aanbieden aan de Floriade en de inzenders op de Floriade. Nieuwe initiatieven richten zich onder andere op hotels. Hierbij wordt een link gemaakt tussen de Amsterdam Tourist Board, Arrangementen en Citypromotion. Daarnaast is de promotie en informatie van en rond de Floriade sterk in ontwikkeling. Tot slot ziet KPMG kansen voor een Hospitality Unit. Zo'n unit zorgt voor een duidelijke aanwezigheid van de gemeente Haarlemmermeer op de Floriade. De Hospitality Unit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de viering van Haarlemmermeer 150-jaar droog, ontvangsten, radio- en tv-uitzendingen, Exposities van Haarlemmermeerse producten en diensten en bijvoorbeeld MeerJazz optredens. De gemeente Haarlemmermeer bekijkt dit voorstel van KPMG in relatie met de eindbestemming van de Floriade.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks;
023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Floriade biedt kansen voor ondernemers in Haarlemmermeer '
Lees ook