Floriade Venlo wordt baanbrekende broedplek voor talent


Spirare trapt af met Talent Valley in Venlo

VENLO, 20140326 -- Na meer dan een jaar voorbereiding heeft Spirare Valley afgelopen dinsdag het huurcontract met Venlo GreenPark getekend. Vanaf 1 april neemt Spirare haar intrek in een vijftal paviljoens op het voormalige Floriade terrein. Spirare trapt af met Talent Valley: een ontwikkelomgeving met een bijzondere, niet-traditionele aanpak. Dankzij deze aanpak kunnen jongeren die binnen het reguliere onderwijs vastlopen tóch hun talenten ontwikkelen. Spirare gaat Talent Valley vormgeven samen met een groot aantal gepassioneerde ondernemers.

Spirare Spaans Paviljoen.Inspirerende aanpak

Geestelijk moeder van Talent Valley  is Hanny Kusters. Samen met haar broer en zakelijk leider Johan Kusters heeft zij zich het afgelopen jaar volledig ingezet om Spirare in Venlo gestalte te geven. Beiden hebben zeer veel goede ervaringen met het “niet-traditioneel begeleiden” van jongeren. Deze ervaring bundelen zij in Talent Valley, een broedplek voor ‘verborgen’ talent. Talent Valley kiest een totaal andere insteek voor persoonlijke ontwikkeling dan bestaande leersystemen. Het blijkt dat er een groep jongeren in onze maatschappij is, die stukloopt op deze systemen. Niet zelden zijn dit jongeren met het ‘etiket’ hoogbegaafd of hoogintelligent. Hun prestaties laten echter vaak het tegenovergestelde zien: ze presteren zwaar onder de maat, zeker vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Een grote bron van zorg voor ouders, vooral omdat ze hun kinderen vaak ook zien wegzakken in een sociaal isolement. Met alle emotionele problemen die daarbij horen.

Spirare kiest voor een totaal andere aanpak. In Talent Valley staat het aanbieden van de juiste prikkels centraal: prikkels die jongeren stimuleren om zich toch te gaan ontwikkelen. De praktijk leert dat als jongeren gaan ontdekken wat ze écht leuk vinden, ze ook ontdekken waar hun werkelijk kracht zit. Op dat moment komen ze in beweging en ontvouwen zich ineens wél allerlei talenten en competenties. Dit maakt Talent Valley tot een veilige omgeving waar jongeren gestimuleerd worden om zichzelf te ontplooien. De belangstelling is groot, niet alleen vanuit de kant van jongeren. Ook verschillende scholen in de regio tonen interesse om samen met Talent Valley speciale programma’s voor aangepast onderwijs te ontwikkelen.

Samenwerking met gepassioneerde ondernemers

Om te zorgen dat Talent Valley een levendige ontwikkelplek wordt waar tal van invalshoeken samenkomen, hebben de initiatiefnemers een aantal inspirerende ondernemers om zich heen verzameld. Een gepassioneerde organisatieadviseur, uiteenlopende therapeuten, een muzikant, een jonge ICT-ondernemer, het zijn enkele voorbeelden van de vele creatieve en innovatieve ondernemers die intensief gaan samenwerken binnen Spirare. Stuk voor stuk mensen die gewend zijn om anderen te inspireren en te begeleiden tijdens een persoonlijk ontwikkeltraject. Deze ondernemers vestigen hun eigen activiteiten in Spirare en zullen hun expertise ook inbrengen in Talent Valley. Johan Kusters: “In onze samenleving zitten ongelooflijk veel zelfstandigen die vaak in hun eentje geweldig werk doen als het gaat om het begeleiden en inspireren van mensen. Spirare gaat de krachten van deze zelfstandigen bundelen: Spirare biedt hen een podium waarop ze voor een groter publiek zichtbaar zullen zijn. Samen met elkaar kunnen we het verschil maken en kunnen we ook een wezenlijke maatschappelijke bijdrage leveren. Samen met elkaar gaan we Talent Valley tot een groot succes maken”. 

Voor jong en oud, privé en zakelijk

Een stap die Spirare op korte termijn ook gaat nemen, is het ontwikkelen van programma’s voor andere leeftijdsgroepen. Hanny Kusters: “Iedereen die in een fase van heroriëntatie zit, ontvangen wij graag in Talent Valley. Veranderingen op welk gebied dan ook, studie, werk, gezin, ze kunnen soms enorme impact hebben op je ‘koersvastheid’. Talent Valley heeft in al deze situaties veel te bieden. Onze programma’s hebben tot doel om mensen weer te inspireren, om te zorgen dat ze contact maken met hun diepere drijfveren. Een voorwaarde om je leven weer in beweging te brengen”. Johan: "Naast deze trajecten die worden aangeboden door Talent Valley zullen we in samenwerking met onze partners ook een keur aan andere workshops aanbieden die alle leeftijdsgroepen kunnen inspireren. Ook de stap naar het bedrijfsleven gaan we zo snel mogelijk maken: er komen op maat gemaakte Talent Valley programma’s die sociale innovatie in het bedrijfsleven een boost kunnen geven. Binnenkort verschijnt daarover meer op onze website."

Innovatie door sociale innovatie

Last but not least wordt Talent Valley ook een centrum waar innovatie gaat gedijen. De locatie, de activiteiten, de vele getalenteerde jongeren, de creatieve ondernemers, samen zullen zij een sfeer creëren waar sociale innovatie en co-creatie hand in hand gaan. Innovatie wordt zo op zeer uiteenlopende terreinen geïnitieerd. Johan Kusters: “Alles staat in het teken van elkaar grensoverschrijdend inspireren op de vele onderlinge raakvlakken. We stimuleren en nodigen ondernemingen actief uit om samen met Talent Valley innovatieve broedplaatsen te bouwen op Venlo Greenpark”.


------------------------------------

Kijk voor meer informatie over Spirare op www.spirare.org. Neem voor vragen aan de initiatiefnemers contact op met:


 Johan Kusters
Telefoonnummer:  06 53241767
E-mail: johan.kusters@spirare.org

Persbericht in PDF.


Deel: ' Floriade Venlo wordt baanbrekende broedplek voor talent '
Lees ook