Vereniging FME-CWM

Benutten ICT is een vanzelfsprekende zaakGelukkig ligt de periode van opgeklopte en overdreven aandacht voor wat ik kortheidshalve maar aanduid als de dotcom-industrie achter ons. In weerwil van wat de internet-goeroes iedereen in de jaren negentig wilden doen geloven, is de maakindustrie een vernieuwende industrie. En al sinds haar ontstaan.

Vanuit de prehistorie van het computertijdperk ontwikkelt de metalektro dus ook nieuwe technologieën en past deze toe bij het maken van allerlei producten. Software voor het maken van technische tekeningen en ook computergestuurde verspaningsmachines en robots zijn bekende technologische toepassingen in onze sector die jaren geleden ingang hebben gevonden.

In de huidige kennis-intensieve economie blaast de metalektro mede daarom ook nog steeds een stevige partij mee. Veel bedrijven in onze bedrijfstak kunnen zich door innovatieve technologische toepassingen scharen onder de high tech-bedrijven. Dat gegeven is buiten beeld geraakt en veel deskundigen die van achter hun bureau dikke rapporten produceren blijven eraan voorbijgaan.

Hoe kom ik tot deze constatering? Bij de kilos rapporten die ik elke maand onder ogen krijg, zat onlangs de nota Het MKB in de digitale delta van het ministerie van Economische Zaken. De rode draad daarin is dat het inzetten van internet en van informatie en communicatie technologie (ICT) in het midden- en kleinbedrijf te traag gaat. De nota gaat over ondernemingen met maximaal honderd medewerkers, de categorie waar 80 procent van de leden van de Vereniging FME-CWM onder valt.

Ik zet daar vraagtekens bij. Binnen de metalektro zie ik steeds meer voorbeelden van bedrijven die internet inzetten als extra kanaal voor informatie of verkoop. Er zijn revolutionaire ontwikkelingen die onderhoud van machines op afstand mogelijk maken. Bovendien staat voor mij nog niet vast dat zakendoen via internet voor elk bedrijf per definitie zinvol is. Dat ligt ook aan wat de onderneming doet. Niemand bestelt toch ooit een schip van 50 miljoen via internet?

Ondernemers die al jarenlang nieuwe technologieën ontwikkelen voor het ontwerpen en maken van producten, vinden hun weg ook wel als het gaat om het inzetten van internet bij verkoop en after sales-service. Een ding is zeker: al die notas uit Den Haag spelen geen rol bij de afwegingen de zakelijke mogelijkheden van ICT te benutten.

Drs. A. Kraaijeveld, voorzitter Vereniging FME-CWM.


Deel: ' FME-CWM Benutten ICT is een vanzelfsprekende zaak '
Lees ook