Vereniging FME-CWM

Nieuws
Persbericht
FME-CWM EN AEGON SLUITEN RAAMOVEREENKOMST SCHADEVERZEKE-RING

Zoetermeer, 27 januari 2000
De Vereniging FME-CWM en AEGON Schade Bedrijven hebben op donderdag 27 januari 2000 een raamovereenkomst gesloten waardoor FME-CWM-lidbedrijven al hun schadeverzekeringen kunnen onderbrengen in één pakket: het FME-CWM Zakenpakket. Daarboven geldt een premie-terug-percentage als in een jaar geen schade wordt geclaimd en tien procent korting op de premie. Het voor-deel kan zo oplopen tot 20 procent. De overeenkomst werd in Den Haag ondertekend door FME-CWM-voorzitter drs. A. Kraaijeveld en AEGON-directeur Kees Storm.
Met het FME-CWM Zakenpakket zijn bedrijven in een keer optimaal verzekerd tegen alle schade aan het bedrijfspand, processen en aansprakelijkheid voor leve-ranciers en klanten. Het pakket is al mogelijk vanaf twee verzekeringen. Uniek aan de samenwerking is dat de verzekeringen kunnen worden afgesloten door de ei-gen assurantie-adviseur van het bedrijf. Uiteraard staat de raamovereenkomst open voor alle met AEGON Schade Bedrijven samenwerkende tussenpersonen.
Naast schadeverzekeringen biedt AEGON ook preventieve maatregelen en herstartoplossingen voor de metalektrobedrijven van FME-CWM. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat na een grote brand 70 procent van alle bedrijven deze klap niet meer te boven komt. Schadeuitkeringen alleen zijn blijkbaar onvoldoende om te overleven. Met het FME-CWM Zakenpakket kunnen bedrijven ook advies krijgen hoe zij de risico's in het bedrijf tot een minimum kunnen beperken.

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail com@fme.nl

Deel: ' FME-CWM en Aegon sluiten raamovereenkomst schadeverzekering '
Lees ook