Rijksuniversiteit Groningen


fMRI onderzoek naar integratie beeld en geluid

Met functionele MRI (fMRI) kan men registreren welke hersengebieden actief worden als bepaalde neurale processen zich in ons brein afspelen. De techniek is echter lastig toe te passen bij auditieve processen, omdat een fMRI scanner zelf veel geluid produceert. Het proefschrift van Lavinia Slabu, waarop zij 11 januari 2008 promoveert, behandelt twee hoofdthema's. Ten eerste deed zij onderzoek naar de mogelijkheid om fMRI-data-acquisitie in auditieve kernen in de middenhersenen te verbeteren. Het tweede thema behelst het toepassen van fMRI bij het zogenaamde McGurk-effect. Het McGurk-effect is een auditieve illusie die ontstaat bij een verschil tussen liplezen en horen. Een proefpersoon kijkt naar een filmpje, waarop te zien is dat iemand bijvoorbeeld de klank GA uitspreekt. Door de luidspreker klinkt echter de klank BA. Het resultaat is dat veel mensen DA menen te horen. Met behulp van fMRI werden hersengebieden geïdentificeerd die actief zijn bij dit proces van audiovisuele integratie: de gyrus supramarginalis, de lobulus parietalis inferioir en de gyrus frontalis superior. /JS

Lavinia Slabu (Roemenië, 1976) studeerde biomedical engineering aan de universiteit van Iasi (Roemenië). Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Biomedische Technologie van de RUG.

Informatie: mw. L.M. Slabu, tel. 050-363 8806, e-mail: l.m.slabu@rug.nl

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050 - 363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research-universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. Talent, ambitie en prestatie van de 25.000 studenten en 5.500 medewerkers worden waar mogelijk gehonoreerd.


Deel: ' FMRI onderzoek naar integratie beeld en geluid '


Lees ook