BOUW- EN HOUTBOND FNV

PERSBERICHT

Bouw- en Houtbond FNV in FNV-verband actief voor zzp-ers

De Bouw- en Houtbond FNV vraagt zijn 'bondsparlement', de bondsraad, groen licht om in FNV-verband de belangen van 'zelfstandigen zonder personeel' te behartigen. De Bouw- en Houtbond FNV wil samen met NVJ, Kappersbond en Bondgenoten een stichting of vereniging oprichten voor pensioen, verzekeringen, contracten, veiligheid, gezondheid en vakopleiding van zzp-ers. Zo willen de FNV-bonden voor deze groep hun expertise op het terrein van arbeid en inkomen inzetten.

Eind vorig jaar al ging de bondsraad van de Bouw- en Houtbond FNV akkoord met een onderzoek naar mogelijke producten en diensten voor zzp-ers, eveneens in FNV-verband. Inmiddels zijn er zo'n 25 duizend zelfstandigen zonder personeel in de bouwnijverheid aan het werk. Hun aantal is de afgelopen jaren sterk gestegen. Of die groei doorzet, hangt af van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op dit moment is er een sterke vraag naar vakmensen; dat kan de groei van het aantal zzp-ers evengoed remmen als stimuleren. Voor de Bouw- en Houtbond FNV telt sterk mee dat lang niet alle zzp-ers vrijwillig kiezen voor de status van 'vrije vogel'. Velen zien zich ertoe gedwongen als ze op latere leeftijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt of werkloos raken. Liever dan bij de pakken neer te zitten, nemen ze als kleine zelfstandige hamer, schoffel of plamuurmes ter hand. Alleen schilders bouwen in die situatie toch verder pensioen op en behouden het recht aan vakcursussen deel te nemen. Een ander probleem is het ontbreken van verzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bovendien komt lang niet elke opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen na. Dit soort problemen wil de Bouw- en Houtbond FNV samen met de collega-bonden van de FNV aanpakken. Voordeel voor werknemers in dienst van een werkgever is dat daarmee paal en perk wordt gesteld aan oneerlijke concurrentie van 'goedkope' kleine zelfstandigen.

Als de bondsraad half maart akkoord gaat, zal de Bouw- en Houtbond FNV eerst een oproep doen onder zijn eigen leden zich eventueel als zzp-er bekend te maken. FNV Bondgenoten heeft onder 'eigen rijders' al zo'n oproep gedaan; op 1 april start deze bond met een 'pilot' voor de belangen van de chauffeurs met een eigen vrachtwagen. In de maanden april en mei moet de organisatievorm van zzp-ers gestalte krijgen. In de zomer is het project dan startklaar om ook nieuwe zzp-ers op te vangen. Gaandeweg zal het pakket producten en diensten worden uitgebouwd.

Deel: ' FNV actief voor zelfstandigen zonder personeel '
Lees ook