expostbus51


FNV BONDGENOTEN

FNV:ACTIES DREIGEN BIJ R'DAMSE HAVENBEVEILIGING

FNV Bondgenoten stelt vandaag een ultimatum aan de directie van de Rotterdamse Haven BeveiligingsDienst (HBD). De reden hiervoor is het stuklopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de bewakers. Gaat de HBD directie niet in op de eisen van de bond, dan vinden er vanaf vrijdag 23 juli a.s. mogelijk werkstakingen plaats.

Het conflict over de CAO is ontstaan doordat de HBD een forse loonsverlaging van 10 procent wil doorvoeren. De HBD is een stichting met ca. 100 werknemers, en tevens enig aandeelhouder van HBD BV, een particulier beveiligingsbedrijf dat de landelijke CAO voor beveiliging volgt.
De stichting verkeert al langere tijd in financiële problemen. Als gevolg daarvan hebben de werknemers de afgelopen jaren geen prijscompensatie gekregen, en werd er vorig jaar in de CAO een loonsverlaging van 11 procent overeengekomen.

Volgens bestuurder Yolanda Reus is de rek er nu echt uit:'Je kunt een bedrijf niet gezond maken door alleen de werknemers jaar in jaar uit te laten inleveren. Zij hebben de afgelopen jaren hun bijdrage geleverd. De maat is nu vol.'

FNV Bondgenoten eist dat de arbeidsvoorwaarden met maximaal 5 procent verminderd worden, en dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de levensvatbaarheid van de stichting. Verder eist de bond dat een eerder gemaakte afspraak over aandelenparticipatie voor het stichtingspersoneel (in aandelen van HBD BV) een feit wordt op de datum waarop de nieuwe CAO wordt ondertekend.

De HBD heeft tot nu toe aangegeven niet op de eisen van de bond in te willen gaan en wil de werknemers individueel laten tekenen voor een contract met een loonsverlaging van 10 procent. Wie niet wil tekenen wordt met ontslag bedreigt.

Meer informatie:
Yolanda Reus, bestuurder: 010-2335164 of 06-54906883 Mieke Westmeijer, voorlichter: 030-2738399 of 06-53728870

21 jul 99 09:45

Deel: ' FNV acties dreigen bij Rotterdamse havenbeveiliging '
Lees ook