FNV

FNV beraadt zich over WAO-plan coalitie
FNV Voorlichting - publieksinfo@vc.fnv.nl

De vakcentrale FNV praat aanstaande maandag met de aangesloten bonden over de WAO-plannen van CDA, VVD en LPF. Centrale vraag is of de bonden zich nog langer gebonden voelen aan de concessies die de FNV deed bij het eerder gesloten advies over een WAO-nieuwe-stijl.

De vakcentrale FNV praat aanstaande maandag met de aangesloten bonden over de WAO-plannen van het beoogde kabinet van CDA, VVD en LPF. Centrale vraag daarbij is of de bonden zich nog langer gebonden voelen aan de concessies die de FNV deed bij het akkoord dat zij met werkgevers binnen de SER sloot over een WAO-nieuwe-stijl.

Het belangrijkste pijnpunt voor werknemersorganisaties was het afzien van een CAO-aanvulling in het extra tweede ziektejaar waarin het SER-plan voorziet.

Nu de het SER-plan op belangrijke onderdelen niet wordt ingevoerd en zelfs wordt verslechterd, staat het hele akkoord van de sociale partners op losse schroeven.

Er komt nu weliswaar een extra ziektejaar, maar de hogere uitkering voor mensen die geen kans meer hebben om aan de slag te komen wordt verbonden aan de voorwaarde dat in 2006 het aantal WAO´ers met 40 procent moet zijn gedaald. "Een cynische redenering," aldus FNV-bestuurder Agnes Jongerius. "De werknemer die nu buiten de WAO valt, helpt daarmee latere WAO`ers aan een hogere uitkering."

Jongerius benadrukt dat de afspraken met de werkgevers door het nieuwe kabinet niet in z'n geheel worden overgenomen. "Wij hebben bij de presentatie van het akkoord gezegd dat het een samenhangend plan is waar niet vrij in kan worden gewinkeld. Nu dat toch is gebeurd, is ons plan van de baan. Dat betekent dat wij niet meer gebonden zijn aan het SER-plan."

Anders dan de voorstellen van werknemers en werkgevers in de SER handhaven CDA, VVD en LPF de zogeheten partnertoets. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten waarvoor geen werk voorhanden is krijgen zo een korting op de WW-uitkering.

"Een regelrechte ramp voor vele huishoudens," aldus Jongerius. "Gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een partner die ook werkt, zien hun inkomen daarmee dramatisch gereduceerd. Onaanvaardbaar."

Volgens de FNV-bestuurder is de gewraakte korting op de uitkering juridisch niet houdbaar want strijdig met internationale arbeidsverdragen. "Als dit in wetgeving wordt omgezet, stappen wij naar de rechter."

26 juni 2002

Het laatste nieuws van de FNV vindt u elke dag op http://www.fnv.nl/nieuws. Meer weten over uw salaris? Ga naar www.loonwijzer.nl of www.vrouwenloonwijzer.nl

Deel: ' FNV beraadt zich over WAO-plan coalitie '
Lees ook