expostbus51


FNV

FNV blij met akkoord over beperking ziekteverzuim

De FNV is blij dat werkgevers voor het eerst formeel erkennen dat werkdruk en stress wel degelijk oorzaak kunnen zijn van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de Stichting van de Arbeid (STAR) kwamen werknemers- en werkgeversorganisaties een pakket maatregelen overeen die werkdruk en stress moeten verminderen zodat minder mensen de ziektewet of de WAO instromen.

Werkgeversvoorzitter Blankert zei ooit dat ''van hard werken nog nooit iemand ziek is geworden''. FNV-voorzitter De Waal noemt het winst dat door het STAR-akkoord dergelijke verhalen naar ''het rijk der fabelen'' zijn verwezen.

Of een werknemer met stress te maken krijgt, hangt van een complex aan factoren af. De mate waarin iemand de mogelijkheden heeft om wat aan de 'stressoren' te doen blijkt daarbij een belangrijke factor. De grootste vakcentrale van Nederland is blij dat ook de werkgevers voor het eerst deze stressoren benoemen: overmatig overwerk, te weinig rusttijden, te hoge productienormen. Door de werknemer meer invloed te geven op de organisatie van het werk kunnen mogelijke oorzaken van stress worden bestreden.

Daarnaast is er brede steun uitgesproken voor het plan om werkdruk en stress mee te nemen in een risico-inventarisatie. Daartoe ontwikkelt de FNV een meetinstrument 'Quick Scan' dat zicht gaat geven op de risicofactoren zodat er in een vroeg stadium preventief kan worden gehandeld. Er is brede steun om arbeidsomstandigheden structureel als thema op te nemen in de CAO-onderhandelingen.

De registratie van het ziekteverzuim gaf de laatste jaren door de privatisering van de Ziektewet een versnipperd beeld. In overleg met de branche-organisatie van arbodiensten worden er afspraken gemaakt over een landelijke verzuimregistratie. De FNV ziet betrouwbare cijfers als een voorwaarde voor een effectief en preventief beleid.

Het principe-akkoord wordt, na consultaties bij de achterban, door de werknemers- en werkgeversorganisaties op 6 oktober definitief vastgesteld.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Richard Gielen: 020-5816 556

21 jul 99 21:16

Zoekwoorden:

Deel: ' FNV blij met akkoord over beperking ziekteverzuim '
Lees ook