FNV Bouw
datum: 18-01-2008

Wordt ANBO de 17e FNV-bond?

De afgelopen jaren werkten FNV en ANBO intensief met elkaar samen, onder meer rond de AWBZ, de WMO, de huurliberalisering en de armoede onder senioren. De ANBO is de seniorenbond die opkomt voor de individuele en collectieve rechten en belangen van haar leden.

De samenwerking tussen FNV en ANBO was zo positief dat in het voorjaar van 2007 werd besloten de aansluiting van de ANBO bij de FNV te gaan onderzoeken. Na een lange onderzoeksfase heeft de Federatieraad van de FNV op 17 december 2007 ingestemd met de afspraken waarmee de aansluiting van de ANBO als 17e bond van de FNV mogelijk wordt.

Meepraten?

De komende maanden worden de achterbannen van de FNV-bonden en de ANBO geraadpleegd. De bondsraad van FNV Bouw besluit op 2 april of FNV Bouw kan instemmen met aansluiting van de ANBO bij de FNV. Voorafgaand daaraan organiseert FNV Bouw een bijeenkomst waar leden uitgebreid geïnformeerd worden over de gevolgen van de aansluiting. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Wat is het belang van de ANBO als 17e FNV-bond?
- Wat betekent het voor mijn lidmaatschap, de belangenbehartiging en de dienstverlening van FNV Bouw?
- De samenwerking op lokaal en nationaal niveau.

Programma

Uiteraard wordt u uitgebreid geïnformeerd over het belang van de samenwerking en hoe de samenwerking tussen Anbo, FNV en FNV Bouw vorm zou krijgen. Bovendien is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervoor is een plenaire sessie belegd.
Daarnaast zijn er diverse workshops. In een van die workshops zullen Dick van Haaster, voorzitter FNV Bouw en Liane Wubbels, directeur Anbo in een dubbel-interview bevraagd worden op het belang en de meerwaarde van samenwerking tussen Anbo en FNV(-Bouw).

Waar en Wanneer

Wilt u nader geïnformeerd worden en meepraten? Kom op zaterdag 15 maart, van 10.00 - 12.30 uur naar Nieuwegein. Er kunnen maximaal 200 personen deelnemen. U kunt zich tot 18 februari aanmelden bij wilma.lok@fnvbouw.nl of tel:0348 - 575 590. Na aanmelding ontvangt u tijdig nadere informatie.

Voor oudere teksten kunt u terecht in het archief

postadres: FNV Bouw - Postbus 520 - 3440 AM Woerden.

Zoekwoorden:

Deel: ' FNV bonden praten over toelating ANBO als 17e FNV-bond '
Lees ook