FNV BONDGENOTEN

Bondgenoten wil volksverzekering voor de zorg

FNV Bondgenoten bepleit volksverzekering voor de zorg

In zijn nota voor het congres van januari 2000 bepleit het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten een nationale 'volksverzekering voor de zorg'. Dat is een betere oplossing, dan de lappendeken van regelingen van het kabinet, waarin bovendien zorgverlofgangers niet eens een behoorlijke financiële ondersteuning wordt geboden. In hoofdlijnen volgt het hoofdbestuur de voorstellen die de Emancipatieraad enkele jaren geleden deed.

Ook verlof in verband met zwangerschap en bevalling zou door de nieuwe volksverzekering gedekt moeten worden. Nu is dat 'risico' ten onrechte in de ziektewet opgenomen. Bij zwangerschap en bevalling hoort honderd procent te worden doorbetaald. In alle andere gevallen bepleit het Bondgenoten-bestuur een wettelijke uitkering ter hoogte van 50% van het sociaal gezinsminimum. In de cao kan deze uitkering worden aangevuld. Het gaat dan om verlof in het geval van adoptie, zorgen voor het gezin of voor familie en naasten, kraamverlof voor mannen, ouderschaps- en 'calamiteiten-verlof'. Iedereen in Nederland draagt mee in de kosten, maar ook iedereen heeft rechten, inclusief werknemers zonder cao, zelfstandigen, freelancers etc. Als de gemeenschap de kosten meedraagt, worden voor mensen die toch al zorgverplichtingen hebben niet ook nog eens de kansen op een baan teveel bedorven, omdat werkgevers ze te duur vinden. De grootste vakbond van Nederland, in januari vorig jaar ontstaan uit een fusie van vier vakbonden, houdt in januari 2000 zijn eerste echte Congres. Daar wordt voor alle vijftien bedrijfsgroepen van de bond een gemeenschappelijk beleidskader vastgesteld. De congresnota van het hoofdbestuur doet er voorstellen voor. Het stuk ademt de geest van de 'missie' die FNV Bondgenoten bij de start koos. De bond wil zijn leden in staat stellen, zich 'zelfstandig en samen met anderen' zekerheid, economische zelfstandigheid, zeggenschap en gelijke kansen te verwerven, zonder bevoogding door het collectief.

Geen panklare oplossingen, maar persoonlijke idealen Persoonlijke idealen staan voorop, nu alle 'ismen' hun claim op de absolute waarheid moesten teruggeven. 'De tijd is voorbij dat de vakbeweging panklare opvattingen had over hoe de samenleving eruit moet zien en wat leden en kaderleden daarvan moeten vinden. FNV Bondgenoten is geen missionaris, maar heeft wel een missie.' De titel 'Mensen maken het verschil' wil dat onderstrepen. Het gaat erom dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen privé- en werkomgeving en de ruimte die ze daarvoor van de wetgever, de werkgever of soms zelfs hun vakbond krijgen. De congresnota probeert maatschappelijke trends in kaart te brengen, maar noemt het kenmerk van de huidige situatie 'juist een ervaring van chaos, van veranderingen, dynamiek en soms ook tegenstrijdige ontwikkelingen. Ze moeten voor de leden wel inzichtelijk en beïnvloedbaar worden gemaakt.'

Kopen en verkopen van tijd toestaan, onder voorwaarden. Collectieve herverdeling van arbeid in de vorm van een 36-urige of vierdaagse werkweek blijft op het programma staan, afhankelijk van de situatie in de bedrijfstak en de wensen van werknemers. De mogelijkheid voor werknemers om hun vrije tijd te verkopen wil het hoofdbestuur beperkt houden, en dan alleen waar evenwichtige arbeidsverhoudingen bestaan: de werknemer moet daadwerkelijke keuzevrijheid hebben. Banen mag het verkopen van vrije tijd niet kosten. De congresnota bevestigt nog eens de eigen verantwoordelijkheid van werknemers voor hun positie op de arbeidsmarkt. Wel moet de werkgever de 'employability' bevorderen met scholings- en stagemogelijkheden en een door hem betaald onafhankelijk loopbaanadvies. Verworven competenties moeten erkenning krijgen, en iedereen, ook degenen die al werk hebben, krijgt het recht op het verwerven van een start-kwalificatie. De nota bepleit interne mobiliteit en het bevorderen van een bredere inzetbaarheid onder meer door middel van arbeidspools. Dat delen van de productie overgaan naar lage lonenlanden is volgens het hoofdbestuur onvermijdelijk en,
-vanuit de belangen van werknemers daar- ook wenselijk. De overgang moet gepaard gaan met groei van werkgelegenheid in hoogwaardige en kennisintensieve bedrijvigheid in Nederland.

Meer informatie: Bert Duym, voorlichter (06-53264025/030-2738478)

04 aug 99 13:47

Deel: ' FNV Bondgenoten bepleit volksverzekering voor de zorg '
Lees ook