FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten biedt houvast bij beoordelen

FNV Bondgenoten biedt houvast bij beoordelen

Onder de titel 'Hoe beoordeel je beoordelingssystemen' heeft FNV Bondgenoten een brochure uitgebracht over beoordelen en beoordeeld worden in het arbeidsproces. FNV Bondgenoten wil haar leden en kaderleden die met beoordelingssystemen te maken krijgen, met de brochure ondersteunen en adviseren.

Beoordelen is een 'hot issue'. Het heeft de aandacht van FNV Bondgenoten, omdat het een rol speelt bij allerlei vormen van beloning, zoals prestatiebeloning. Beoordeling speelt ook een belangrijke rol bij ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden van werknemers. 'Wij willen dat er duidelijke afspraken bestaan over wat wordt beoordeeld en welke criteria er gelden', aldus Bondgenotenbestuurder Ans van Uffelen. 'Werknemers, maar bijvoorbeeld ook leden van een OR moeten weten waar ze aan toe zijn. Goede voorlichting is dan heel belangrijk, vandaar deze brochure'.

De brochure gaat in op de verschillende elementen waaruit een beoordelingssysteem bestaat en geeft aandachtspunten waarover afspraken met leidinggevenden kunnen worden gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan vragen als 'Wat is beoordelen eigenlijk?', 'Wat kan worden beoordeeld?', en 'Waarom en hoe wordt beoordeeld?'. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de relatie tussen flexibel belonen en (individuele) beoordeling van werknemers. Ook zijn in de brochure voorbeelden opgenomen van competentiecriteria en beoordelingsformulieren en wordt een aantal beoordelingssystemen nader toegelicht.

De brochure 'Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem?' is geschreven in het kader van het project 'Een stap voorwaarts in de IT en ET' van FNV Bondgenoten. Leden van FNV Bondgenoten kunnen de publicatie bestellen door te mailen naar info@bg.fnv.nl of www.ict.fnv.nl te bezoeken. De brochure kost FL. 10,- / EUR 4,54. Niet-leden betalen FL. 15,- / EUR 6,81.

Deel: ' FNV Bondgenoten biedt houvast bij beoordelen '
Lees ook