FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten: garantie werkgelegenheid bij Corus

In het overleg tussen directie van Corus en de vakbonden zijn een aantal goede afspraken gemaakt waarmee duidelijkheid wordt geschapen voor de
Nederlandse medewerkers. 'We hebben er hard aan moeten trekken, maar we zijn dik tevreden', aldus Jos Duynhoven (bestuurder FNV Bondgenoten). De acties die voor 22 februari werden aangekondigd, gaan niet door.

Werkgelegenheid
Als gevolg van de fusie wordt in de komende paar jaar voor het gehele concern een verlies van 2000 a 3000 arbeidsplaatsen (van de 66.000) verwacht. Wat dit precies betekent voor de diverse vestigingen, is op dit moment niet nog niet duidelijk. In IJmuiden wordt in ieder geval de divisie Lange Produkten gesloten. Er zullen echter tot 1 april 2004 geen gedwongen ontslagen vallen. Ook ten aanzien van een herstructurering van de inkoop van diensten (het zogenaamde TOP project) zijn afspraken gemaakt voor het behoud van werkgelegenheid. Ook hier geldt voor het betreffende personeel een garantie.

Communicatie en overleg
Verder zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van het overleg met de vakbonden en een verbetering van de interne communicatie. Er komt onder andere een centraal overleg tussen de Europese vakbonden en de hoofddirectie van Corus in Londen. Ook komt er nu een Europese ondernemingsraad.

Meer informatie:
Jos Duynhoven, bestuurder FNV Bondgenoten, telefoon 06- 222455018

Michel van der Maas, voorlichter, telefoon 06-22528666

21 feb 00 18:20

Deel: ' FNV Bondgenoten garantie werkgelegenheid bij Corus '




Lees ook