FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten: Ook Fortis Bank wil eigen cao

Ook eigen cao voor Fortis Bank

De Fortis Bank heeft aangegeven ook een eigen cao te willen. Daarmee treedt de bank in de voetsporen van andere grote banken in Nederland zoals ING, Rabo Bank en ABNAMRO Bank. Momenteel gelden voor de Fortis Bank nog drie verschillende regelingen voor drie grote banken die onderdeel zijn van de bank. Fortis wil een keuze maken voor een van die regelingen. Wat betreft Jan Willem van Noort, bestuurder van FNV Bondgenoten voor de Fortis Bank mag er naast harmonisatie ook sprake zijn van vernieuwing van de cao-afspraken. De bank is nu niet meer gebonden aan de sector-cao en dan kan je juist iets nieuws opbouwen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het verbeteren van afspraken rondom werk en vrije tijd. Alles ligt nu weer open voor discussie in een eigen cao. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat het oude niveau van arbeidsvoorwaarden minimaal blijft staan. Een nieuwe cao kan alleen maar beter zijn, nooit slechter.

FNV Bondgenoten gaat nu met kaderleden binnen de bank overleggen over de uitgangspunten en inzet voor de cao. Ook wordt met de ondernemingsraad overlegt welke taakverdeling er komt.

Deel: ' FNV Bondgenoten ook Fortis Bank wil eigen cao '
Lees ook