FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten: Schoonmaak worstelt met arbeidsomstandigheden

De besprekingen om verbeteringen van arbeidsomstandigheden in de schoonmaaksector tot stand te brengen, via een zogenaamde 'arboconvenant', dreigen volgens FNV Bondgenoten vast te lopen. Morgen vinden hierover cruciale onderhandelingen plaats tussen vakbonden, werkgevers en het Ministerie van Sociale Zaken.

Vakbonden, werkgevers en het ministerie van Sociale Zaken tekenden in september 2000 een intentieverklaring om te komen tot zo'n convenant. Na bijna 2 jaar vergaderen en heel veel onderzoek is precies bekend wat de arborisico's zijn in de branche. Ook bieden de uitkomsten van de onderzoeken een breed scala aan relatief eenvoudige oplossingen. Eddy Stam, bestuurder FNV Bondgenoten: 'Alle partijen erkennen en onderschrijven de uitkomsten. Nu het echter aankomt op concrete afspraken schrikken de werkgevers terug'.

FNV bondgenoten wil graag afspraken die bijdragen aan de gezondheid van schoonmaaksters. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de huidige stofzuigers de bron zijn van veel gezondheidsklachten. Ook is bekend welke aanpassingen die klachten doen verminderen. FNV Bondgenoten wil hierover dan ook concrete afspraken in het convenant. Een ander voorbeeld is de huidige werkmethode in de vliegtuigschoonmaak. Deze leidt tot grote arbeidsuitval. Ook hier moeten concrete afspraken komen om die methode te veranderen. Stam: Werkgeversvereniging OSB lijkt hier tot op heden grote moeite mee te hebben. Ze hebben voorgesteld om sommige onderwerpen te verschuiven naar de CAO en op andere onderwerpen worden allerlei voorwaarden gesteld. Of het mag niets kosten. Dit terwijl er voor schoonmaakwerkgevers met een gemiddeld zeer hoog ziekteverzuim er veel voor de werkgevers te verdienen valt'.

Als deze onderhandelingen niet tot concrete afspraken leiden zal FNV Bondgenoten zich terugtrekken. Stam: 'Met de kennis die we hebben is het eenvoudig om vast te stellen hoe gezondheidsschade kan worden beperkt. Het arboconvenant is het instrument bij uitstek om gezondheidsrisico's in te perken. Werkgevers die dat niet willen brengen doelbewust schade toe aan hun mensen. Zonder convenant zullen we ze waar maar mogelijk aansprakelijk stellen voor die schade'.

Meer informatie:
Eddy Stam, bestuurder FNV Bondgenoten, 06 51406011


04 jul 02 13:56

Deel: ' FNV Bondgenoten Schoonmaak worstelt met arbeidsomstandigheden '
Lees ook