Rectificatie

FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten: voorstellen CAO Philips (met correctie)

FNV Bondgenoten heeft vandaag voorstellen voor de nieuwe CAO aan Philips gepresenteerd. Het gaat om voorstellen voor een éénjarige CAO met een looptijd tot 1 april 2001.

Financieel
FNV Bondgenoten wil een collectieve loonsverhoging van 4% en daarnaast wegens het verdwijnen van de overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 een verhoging van de salarisschalen met 1,9%.
Verder wordt voorgesteld om de jaarlijks terugkerende eenmalige uitkering van 3% structureel op te nemen in de salarissen. Dit betekent een extra verhoging van 3%.De nominale pensioenpremie zou in de nieuwe CAO voor rekening van de werkgever moeten komen.

Zekerheid
FNV Bondgenoten streeft verder naar een betere werkzekerheid voor de flexwerkers. De beloning dient volgens de Philips CAO te gebeuren en na het tweede contract zou een vast dienstverband aangeboden moeten worden. Daarnaast wil FNV Bondgenoten dat voortaan ook de zogenaamde hulpen in de ochtend- en avondploeg onder de CAO vallen. Bij arbeidsongeschiktheid moeten de werknemers 95% van het laatstgenoten salaris krijgen.

Voor kort medisch verzuim -bijvoorbeeld het bezoeken van de huisarts- moeten er 16 'sociale verlofuren' worden ingesteld. Ook wil FNV Bondgenoten praten over een regeling voor kinderopvang en moet er een regeling komen voor zorg- en calamiteitenverlof.

Internationaal
Van Philips wordt verder een bijdrage gevraagd voor het solidariteitsfonds. Vanuit dat fonds worden door FNV Bondgenoten vakbondsprojecten in Oost-Europa en Azië gefinancierd.

Meer informatie:
Jan Cuperus, bestuurder FNV Bondgenoten, telefoon (0495) 433145 of mobiel 06-22245020
Michel van der Maas, voorlichter, telefoon (030) 2738478 of 06-22528666

23 feb 00 17:55

Deel: ' FNV Bondgenoten voorstellen CAO Philips '
Lees ook