FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten wil onderzoek ongeval Kenia

FNV Bondgenoten heeft de Arbeidsinspectie gevraagd onderzoek te doen naar het ongeval dat gisteren in Kenia plaatsvond met de groep Nederlandse toeristen. En daarnaast vraagt de bond het onderzoek inzake de arbeidsomstandigheden en loonbetalingen bij Djoser en Baobab reizen uit te breiden naar Sawadee reizen. De bond signaleerde al in februari onverantwoorde arbeidstijden van reisleiders die 60 tot 100 dagen onafgebroken achterelkaar werken. Ook in het geval van het ongeluk in Kenia was er sprake van veel te lange werktijden: de reisleidster was aan haar tweede reis van drie a vier weken bezig, terwijl er tussen de eerste en tweede onvoldoende rustpauze zat.

De reisbureaus in de sector avontuurlijke reizen betalen de reisleiders gedurende deze reizen in de regel maar een paar uur per dag. Men maakt daarbij gebruik van een uitzendbureau om de effecten van de wet Flexibiliteit en Zekerheid te neutraliseren. Daarmee wordt de wet op het minimumloon ontdoken, zo heeft FNV Bondgenoten al eerder aangetoond. De bond verzocht de Arbeidsinspectie om een onderzoek, maar heeft echter nog geen rapportage ontvangen.

In de ledenvergaderingen waar de klachten van de reisleiders werden besproken bleek al eerder dat de reisbureaus hun rol als werkgever van reisleiders nauwlijks serieus nemen. Naast ontduiking van de wet op het minimumloon is er onvoldoende zorg voor arbeids-en rusttijden en ontbreekt een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Reisleiders melden veel klachten over gezondheidsrisico's op reis, bijna-ongelukken door vermoeidheid, gebrekkige ongevallen- en ziektekostenverzekeringen. In het geval van de reisleidster die gewond raakte bij het ongeval in Kenia, is het maar de vraag of zij onder de Ziektewet valt bijvoorbeeld.
Het algemene beeld is dat reisleiders van avontuurlijke reizen worden gezien als hobbyisten die een beetje zakgeld en een ticket krijgen voor weken van vaak meer dan 70 uur arbeid.

Tot op heden stelt de Arbeidsinspectie zich op het standpunt dat de ARBO-wet in het buitenland niet kan worden nageleefd. Dit geldt ook voor het werk- en rusttijdenbesluit. FNV Bondgenoten vraagt de inspectie dit standpunt opnieuw kritisch te beschouwen. Het gaat hier immers om Nederlandse reisleiders, die in dienst van een Nederlandse werkgever arbeid verrichten tijdens een in Nederland verkochte reis. De beloning is ook vastgesteld in Nederlandse valuta. Bij het ongeval in Kenia zijn gelukkig geen slachtoffers te betreuren. Maar om een ongeval van ernstige omvang te voorkomen is het absoluut noodzakelijk dat de Arbeidsinspectie paal en perk stelt aan deze praktijken. Sawadee heeft FNV Bondgenoten aangeboden in een overleg met
de andere avontuurlijke reisbureaus naar een oplossing te zoeken. Sawadee ontkent overigens een verband tussen de werkdruk van de betrokken reisleidster en het ongeval.

Implementatie van de arbeidsomstandigheden in de CAO wordt vooralsnog door de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisorganisaties) geblokkeerd.

Meer informatie:
Han Westerhof, bestuurder FNV Bondgenoten

06 - 22245259

30 jul 02 14:29

Deel: ' FNV Bondgenoten wil onderzoek ongeval Kenia '
Lees ook