FNV BONDGENOTEN

Acties bij Mechatronics B.V. in Dordrecht

De leden van FNV Bondgenoten hebben besloten tot acties bij voormalig Philips dochter Johan de Wit, nu Mechatronics B.V.. Aanleiding is het verlopen van een ultimatum aan de directie waarin werd gevraagd om duidelijke toekomstplannen voor het bedrijf en de verlenging van het sociaal plan na 1 maart 2000. De directie heeft wel een plan gepresenteerd waarin sprake is van twee toekomstscenario's, maar dat plan geeft naar het oordeel van de leden niet voldoende garantie voor continuïteit. Daarnaast weigert Mechatronics in te stemmen met een verlenging van het sociaal plan na 1 maart 200. Vanaf 3 januari zal er
-indien er geen reactie komt van de werkgever - vrijwel zeker gestaakt worden.

FNV Bondgenoten is al vanaf 2 juli 1999 in gesprek om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het bedrijf. De orderportefeuille van Mechatronics valt tegen, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een achterstand in investeringen en achterstallig onderhoud. De huidige eigenaar, Nimbus, geeft voorlopig geen blijk van grote betrokkenheid bij het bedrijf en weigert bijvoorbeeld garant te staan voor de kosten van de verlenging van het sociaal plan.
Bestuurder Carin Benders: 'We vinden het toekomstplan heel belangrijk, maar hechten ook grote waarde aam de verlenging van het sociaal plan. Als een werkgever die garantie wil geven, geeft hij aan zelf ook vertrouwen te hebben in het bedrijf. Een betere motivatie voor de werknemers is er niet!'

Meer informatie:
Carin Benders, bestuurder, 06-22245023
Michel van der Maas, voorlichter, 030-2738478 of 06-22443914.

21 dec 99 16:06

Deel: ' FNV-Bondgenotenacties bij Mechatronics B.V. in Dordrecht '
Lees ook