Ingezonden persbericht


FNV Bouw: ijs bij palletfabriek

FNV Bouw brengt op woensdagmorgen 26 mei rond twaalf uur ijsjes in de kantine van Phoenix Pallets in Hasselt. De versnapering tekent het ijskoude klimaat in de houtverwerkende industrie: op 16 april kwamen daar de CAO-onderhandelingen zonder resultaat stil te liggen. Bij Phoenix, onderdeel van Faber-Halbertsma, werken zo'n 90 mensen in ploegendienst. Het bezoek van FNV Bouw past in de reeks kantinebijeenkomsten die FNV Bouw organiseert in de houtverwerkende industrie (5500 werknemers). In de tot nu toe gehouden bijeenkomsten wijzen de werknemers de voorstellen van de werkgevers af. Ook bij Phoenix hebben de werknemers bij een eerdere voorlichtingsbijeenkomst van FNV Bouw de 'draconische flex' van werkgevers van de hand gewezen. Werkgevers willen onder meer de zaterdag en zondag als normale werkdag beschouwen en drie roostervrije dagen terugnemen. Ze hadden een heel pakket aan voorstellen tot verregaande flexibilisering, dat ze per se ter plekke wilden doordrukken. De bonden waren bereid over enkele minder vergaande voorstellen te praten, zoals het enigszins oprekken van de werkdag van 8 uur, in overleg met de ondernemingsraad. Dat was werkgevers te weinig, waarop geen nieuwe datum voor overleg meer werd afgesproken. Met de werknemers van Phoenix overlegt FNV Bouw nu hoe het verder moet. Om half twaalf wordt in de eerste ploeg en om kwart over twaalf in de tweede ploeg ijs geserveerd.


Deel: ' FNV Bouw ijs bij palletfabriek '
Lees ook