FNV BOUW

FNV Bouw informeert leden over nieuw erfrecht

Leden van FNV Bouw Noord-West Veluwe kunnen zich op dinsdag 9 oktober gratis alles laten vertellen over het nieuwe erfrecht. Dat gaat op 1 januari 2002 in en geeft meer rechten aan de langstlevende van een echtpaar. De bijeenkomst begint om 20 uur in Rebellenhonk, Prins Hendrikweg 15 in Barneveld. Om kwart voor acht staat de koffie klaar. En mr. J.K. Schurings van Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen uit Barneveld staat garant voor een deskundige inleiding, waarbij hij ook ingaat op belasting en successierechten.

Er wordt al vijftig jaar gepraat over het 'versterf-erfrecht', het recht dat geldt als er geen testament is. Per 1 januari 2002 wordt daarin de positie versterkt van de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Deze en de kinderen zijn samen de erfgenamen van de overledene. De echtgenoot krijgt de goederen van de nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel op papier: geld of goederen kunnen ze pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. In bijzondere gevallen, zoals bij hertrouwen van hun vader of moeder, kunnen kinderen goederen in eigendom krijgen, zolang de waarde ervan niet hoger is dan hun papieren erfdeel. De langstlevende echtgeno(o)t(e) houdt het vruchtgebruik van de goederen. Het nieuwe erfrecht is nu nog niet van kracht. Wie nu de langstlevende echtgenoot wil beschermen, moet dat nog steeds met een testament doen. Een testament wordt opgemaakt door de notaris; er komt een overgangswet die de geldigheid regelt van testamenten die dateren van voor de in werking treding van het nieuwe erfrecht.

Deel: ' FNV Bouw informeert leden over nieuw erfrecht '
Lees ook