FNV BONDGENOTEN

Bus Handelmaatschappij gunt werknemers geen ATV

FNV Bondgenoten heeft vandaag een ultimatum voorgelegd aan de directie van het bedrijf Bus Handelmaatschappij te Zwolle. Vrij uniek is dat het verzoek om een ultimatum dit keer vanuit de leden zelf kwam. De directie van deze technische groothandel weigert de arbeidstijdverkorting die al in 1998 was overeengekomen, op een acceptabele wijze door te voeren. De maat is nu vol , zegt FNV Bondgenoten bestuurder Henny Scholten.

De werknemers eisen dat de ATV in de vorm van 12 roostervrije dagen per jaar wordt toegekend, overeenkomstig de afspraak uit 1998. De zaak is gaan rollen toen vanaf 1 januari 1998 de directie een percentage van het brutoloon afhield en dit vervolgens als een verloning van de ATV dagen op de loonspecificatie liet terugkomen. Dit gebeurde zonder uitleg of overleg en dus begonnen de werknemers vragen te stellen , licht Henny Scholten toe.

De directie is überhaupt afkerig om de ATV regeling in te voeren. De bonden voerden in het verleden al meermalen moeizaam overleg hierover. Ook de afspraken omtrent het instellen van een wettelijk verplichte ondernemingsraad heeft de werkgever met voeten getreden met als argumentatie dat zij geen bedrijven met meer dan 50 werknemers hebben. Begin vorig jaar verving de directie eenzijdig de roostervrije dagen door koffiepauzes van 12 minuten teneinde een 38-urige werkweek te creëren , zegt Henny Scholten. FNV Bondgenoten besloot toen deze zaak aan de Vaste Commissie voor te leggen. Deze heeft beslist dat het toepassen van ATV door middel van koffiepauzes in strijd is met de CAO.

Door de onwelwillende houding van de directie hebben de werknemers nu hun buik vol van deze zogenaamde oplossingen , meldt bestuurder Henny Scholten, Zij zijn ontzettend boos op de directie en nemen met niet minder genoegen dan de 12 roostervrije dagen waar ze recht op hebben. Daarnaast willen ze dat de ATV dagen van 1999 (in totaal nu 15 dagen) alsnog in vrije tijd gecompenseerd worden. Als de directie niet voor maandag 20 maart 17.00 uur reageert op het ultimatum, volgen er vanaf dinsdag acties .

Bus Handelmaatschappij heeft haar hoofdkantoor in Zwolle. Daarnaast heeft het bedrijf vestigingen in Marknesse, Deventer, Emmen, Groningen en Sneek. De vestiging in Deventer is bekend onder de naam De Goede en is eigendom van Bus. Hetzelfde geldt voor het Technisch Bureau Wortelboer in Groningen. In totaal werken er 120 werknemers bij Bus Handelmaatschappij.

Deel: ' FNV Bus Handelmaatschappij gunt werknemers geen ATV '
Lees ook