FNV BONDGENOTEN

Campagne in de groothandel: 'bang voor de baas'

'Bang voor de baas?' Bel gratis 0800-0231610

Beldag voor werknemers in de groothandel: 21 oktober 1999

Elf procent van de werkende Nederlanders is voor zijn broodwinning afhankelijk van werkgevers in de groothandel. FNV Bondgenoten zoekt contact met ze. Op 21 oktober staan vier speciale telefoonlijnen open voor klachten van werknemers uit de sector (0800-0231610, gratis). Ook niet-leden mogen bellen. De grootste vakbond van Nederland wil weten, in hoeverre de CAO en de sociale wetten worden nageleefd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Het motto van de actie luidt: 'Bang voor de baas? Zeg het de bond'. De meldlijn is open van 7 tot 21 uur.

De vakbond denkt, dat de meeste van de 425.000 werknemers op het gebied van loon- en arbeidsvoorwaarden tekort worden gedaan, maar uit angst voor de baas daarover zwijgen. De meld-dag is het begin van een actieprogramma van de bond, dat het taboe moet doorbreken. Er komt ook een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen door externe deskundigen, in opdracht van FNV Bondgenoten. De ontwikkelingen op sociaal terrein zijn ver bij de commerciele achtergebleven, meent de bond.

Sinds de hoogtijdagen van de Oost-Indische Compagnie wisten de Nederlandse groothandelaars hun sector tot bloei te brengen. Stilzwijgend werd het, na de industrie, de grootste bedrijfstak van ons land. Een vijfde van alle vaderlandse werkgevers behoort tot de groothandel. De 55.000 ondernemingen geven werk aan bijna een half miljoen landgenoten, vaak vrouwen (20%). Met een omzet van 353 miljard toch al een reus, groeit de bedrijfstak nog steeds, jaarlijks met 17%. De meeste ondernemingen doen hun werk onopgemerkt door het publiek: 33.000 bedrijven met minder dan tien werknemers.

Maar er zijn ook 325 hele grote, waaronder 26 beursgenoteerde. Bekende namen zijn: Hagemeyer, Edah, Kwik-fit, Greenery, Geveke, Buhrmann, Sligro en OPG. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 40% van alle import en 25% van de export. De een doet in bouwmaterialen, de ander in dranken, textiel, levens- en geneesmiddelen of techniek. Zo zijn er meer dan honderd verschillende specialismen. Werk voor commercieel en logistiek personeel, technici en administratieve krachten. Vooral hoger opgeleid personeel kan de groothandel maar moeilijk krijgen. Nog niet zo lang geleden werden 7500 moeilijk vervulbare vacatures geteld.

Het commerciële succes van de groothandel heeft een keerzijde. De vrijhandelscultuur uit de dagen van de VOC is anno 1999 nog overheersend. Dat staat een hedendaags sociaal beleid in de weg. Aan echte personeelszorg ontbreekt het. Minder dan de helft van de werknemers kent een cao. Waar zo'n collectief contract wel met de vakbond is afgesloten, schiet de naleving ernstig te kort. Mondigheid en medezeggenschap komen in de paternalistische verhoudingen van veel bedrijven niet te pas. Volgens de wet zouden er tweeduizend ondernemingsraden meer moeten zijn, dan er vandaag geteld worden.

Wie zijn rechten opeist, kan vertrekken. Zelden moet de vakbond zo vaak conflicten tussen individuele werknemers en hun baas oplossen, als in de groothandel. Angst voor het verlies van hun baan weerhoudt ze, hun mond open te doen. Misstanden worden zo niet gecorrigeerd. Onderbetaling, onbetaald overwerk, onhoudbare werkdruk, stress en slechte arbeidsomstandigheden: ze doen zich allemaal voor.

Liever zou de bond zien, dat vakbonden en werkgevers in de groothandel samen aan verbetering konden werken. Maar de veelbezongen 'polderharmonie' faalt hier. Weliswaar is het aantal FNV-leden onder de werknemers inmiddels tot 5% gestegen, aan de kant van de ondernemers ontbreekt de vereiste organisatiekracht vrijwel geheel. Ondernemers wantrouwen elkaar als concurrenten. Daardoor maakt de overkoepelende branche-organisatie, het Nederlands Verbond voor de Groothandel (NVG), niet echt een vuist. Op Europees vlak (6.6 miljoen werknemers) staat de sociale dialoog tussen Eurocommerce en Eurofiet wel in de steigers.

Niet voor publikatie:
Martha Hesper (bestuurder Groothandel): 010-2335178 - 0651256974 Bert Duym (voorlichting) 030-2738478 - 0653264025

14 okt 99 08:50

Deel: ' FNV campagne in de groothandel 'bang voor de baas' '
Lees ook