Persbericht FNV


FNV-campagne 'Minder werkdruk, meer werkplezier. Dat werkt.'

En? Nog gelachen vandaag?

"Minder werkdruk, meer werkplezier. Dat werkt" Met deze slogan start de FNV in mei een landelijke advertentiecampagne om te laten zien dat onderhandelaars van de bonden naast loonsverhoging ook goede afspraken maken om de werkdruk te verminderen. Deze voorbeelden worden gepresenteerd in advertenties met koppen als ‘En? Nog gelachen vandaag?’, ‘Lach of ik staak’ en ‘Jongens, ik ga weer naar dat gekkenhuis.’

Voor verschillende sectoren zijn grote en kleine afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Enkele voorbeelden:

* Beperking van de overwerkverplichting (CAO Goederenvervoer)

* Onderzoek naar taakbelasting en werkdruk (CAO Onderwijs)

* Extra verlofdagen voor 55-plussers (CAO Bouw)

* Meldingsprocedure werkdruk (CAO Contractcatering)

* Campagne tegen werkdruk, aanpassing klachtenprocedure (CAO Schoonmaak)

* Arbo-convenant over werkdruk (CAO Rijksambtenaren)

Meer informatie

FNV Voorlichting, Els Tieman 020 581 65 50
26 april 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' FNV-campagne 'Minder werkdruk, meer werkplezier' '
Lees ook