FNV

FNV: Combinatie werk en privé krijgt onvoldoende

Werknemers zien nog onvoldoende kans werk te combineren met scholing, vrije tijd en zorg. De combinatie van werken en mantelzorg scoort met het rapportcijfer 5 het laagste. Dit blijkt uit een onderzoek van de FNV.

De FNV onderzocht de vrijwillige en gedwongen keuzes van werknemers. Gekeken werd of bestaande regelingen voldoen en waar knelpunten en verantwoordelijkheden liggen. De uitkomsten neemt de FNV mee in de advisering die de SER (Sociaal Economische Raad) op dit moment voorbereidt over 'levensloop'. Demissionair Minister de Geus en zijn voorgangster Verstand (staatssecretaris) vroegen dit advies.

Het onderzoek wijst uit dat er vooral behoefte is aan scholingsmogelijkheden (7,9) en mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren (7,9). Tevreden over de huidige faciliteiten is men niet. Scholing krijgt een 5,9 tegen een 5,1 voor zorg voor kinderen en een 5,0 voor mantelzorg. Als mogelijke oplossingen noemen werknemers: flexibele arbeidstijden, mogelijkheden om thuis te werken, opleidingen onder werktijd en een persoonlijk opleidingsbudget.

Laag (6,5) scoort ook 'een spaarregeling voor verlof'. Juist deze regeling stond centraal in het kabinet Balkenende. 'Hieruit blijkt maar weer eens dat je het levensloopbeleid breed moet opzetten en niet moet beperken tot een individuele spaarregeling voor verlof,' aldus FNV-vice voorzitter Kitty Roozemond.

Werknemers vinden het belangrijk dat iedereen na ziekte, ontslag of arbeids-ongeschiktheid weer ergens aan de slag kan. Werkenden vinden dit belangrijker (8,7) dan niet-werkenden (8,1). Over het aanbod en de reïntegratie is men erg negatief. Werkenden geven hiervoor een 5,6 en een 5,0, terwijl niet-werkenden niet verder komen dan een 3,1 en een 3,7.

Werknemers vinden 'levensloopbeleid' een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer, werkgever, sector en overheid. Hun eigen verantwoordelijkheid schatten zij op 20 tot 30 procent. De grootste verantwoordelijkheid voor de overheid ligt bij de mantelzorg (47 procent). Werkgevers zijn verantwoordelijk voor scholing (30 procent). Opvallend is dat bij scholing de overheid ook een belangrijke rol (26 procent) krijgt toebedeeld.

Voor het onderzoek zijn 430 enquêtes verwerkt, 230 via internet en 200 via discussiebijeenkomsten. Het onderzoeksrapport 'Levensloopenquête: de keuzes van je leven' staat op www.fnv.nl/levensloop.

Meer informatie:
FNV Voorlichting, Bianca Teeling, telefoon 020 - 58 16 551 of
0620448676

29 jan 03 11:53

Deel: ' FNV Combinatie werk en privé krijgt onvoldoende '
Lees ook