Persbericht FNV


Nieuw discussieproject

'Prettig werken na je veertigste'

Met regionale bijeenkomsten, folders en een enquête op internet start de FNV deze maand een discussieproject over prettig werken na je veertigste. Centraal staat de vraag hoe bedrijven en instellingen zich kunnen voorbereiden op het steeds verder oplopen van de gemiddelde leeftijd van hun werknemers.

Er is een grote verschuiving gaande in de bevolkingsopbouw. De afgelopen dertig jaar zijn veel minder kinderen geboren dan de periode daarvoor. Langzamerhand worden de gevolgen ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. Over tien jaar is de leeftijdsgroep tussen de 20 en 39 gekrompen met zo'n 700.000 personen. De categorie 40-64 daarentegen groeit met maar liefst anderhalf miljoen mensen. Veertigers en vijftigers zijn dus hard nodig om de economie de komende jaren draaiende te houden. Belangrijke voorwaarde is dat die werknemers ook de mogelijkheid blijven houden om zich verder te ontwikkelen, binnen en buiten hun werk (employability). En dat het bedrijf doorgaat in mensen te investeren, ook al zijn werknemers de veertig of vijftig gepasseerd. Alleen zo kunnen mensen fit en gemotiveerd doorwerken tot hun 65e.

Hangijzers
Vanuit dit vertrekpunt formuleert de FNV een aantal vragen, waarover de komende maanden met leden en andere geïnteresseerden wordt gepraat. Hete hangijzers zijn bijvoorbeeld: wie is er verantwoordelijk voor de loopbaan, de werkgever, of ook de werknemer? Moet scholing leiden tot een baan- of loopbaangarantie? Hoe zit het met de mogelijkheid om op latere leeftijd ander, eenvoudiger werk te gaan doen, tegen een lagere beloning? Moet een werkgever 'tropenjaren' toekennen aan mensen die op heel jonge leeftijd met werk zijn begonnen, zodat ze eerder met pensioen kunnen of op latere leeftijd extra vrije dagen krijgen?

Door de krapte op de arbeidsmarkt komen regelingen voor functioneel leeftijdsontslag onder vuur. Waar mensen in fysiek zware beroepen (bijvoorbeeld brandweer) eerst op hun 55e mochten uittreden, krijgen ze op sommige plaatsen nu op dat moment een tweede, minder belastende loopbaan aangeboden. Als ze daarin doorwerken tot hun 65e, krijgen ze straks een hoger pensioen. Mag dat?

Apart probleem zijn de grote groepen die nu buiten de arbeidsmarkt staan, zoals arbeidsongeschikten. Hier zijn extra werkplek-aanpassingen nodig, speciale kleinere banen of een ander steuntje in de rug. Mogen WAO'ers ook gedwongen worden eerst een werkervaringsplaats bij een bedrijf te accepteren, voordat ze een normale baan krijgen, aldus een van vragen.

Alle vragen staan opgesomd in een speciale discussiefolder en worden besproken tijdens regionale bijeenkomsten in maart, april en mei. In de loop van deze maand komt de tekst van de folder ook op internet. Op de FNV-site verschijnen de vragen in de vorm van een enquête die iedereen kan invullen. Eind mei worden alle meningen gebundeld. Tussen juli en september raadplegen de veertien FNV-bonden hun achterban over de beleidsnota 'Prettig werken na je veertigste'. In oktober wordt de nota officieel vastgesteld door de FNV-federatieraad (voorzitters van alle bonden).

Folders en meer informatie bij FNV, Tonny Groen, (020) 58 16 300

De enquête op internet over prettig werken na je veertigste

18 maart 1999

Deel: ' FNV discussieproject 'Prettig werken na je veertigste' '
Lees ook