Persbericht FNV


FNV en ABVAKABO FNV willen normaal contract voor alfahulpen

De circa 70.000 werkenden (vooral vrouwen) die nu in de thuiszorg als zogenaamde alfahulp aan het werk zijn, moeten bij de ingang van het nieuwe belastingstelsel een normaal contract krijgen volgens de CAO. Dat kan ook, door onder meer gebruik te maken van de 75 miljoen gulden die in het nieuwe stelsel beschikbaar is om het inkomen van de alfahulpen op peil te houden. Daarnaast moet het kabinet nog zestig miljoen gulden bijleggen, maar dat moet niet zo moeilijk zijn gezien de grote hoeveelheid meevallers van dit moment.

Dat is de kern van het plan dat FNV en ABVAKABO FNV op maandag 11 oktober aanbieden aan de staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en Vliegenthart (VWS). Volgens FNV en ABVAKABO FNV is in totaal zo'n 260 miljoen nodig om de alfahulpen onder de CAO te brengen, zodat ze voortaan recht hebben op doorbetaling van loon bij ziekte of werkloosheid, ontslagbescherming, en alle overige rechten van werknemers. Het grootste deel van het benodigde bedrag (200 miljoen) kan gehaald worden uit inverdieneffecten. Hierin zit ook de 75 miljoen die voor alfahulpen in het nieuwe belastingstelsel worden ingezet. Dit is ook effectiever: met dat bedrag repareert Vermeend nu enkel de gevolgen van het nieuwe stelsel, maar de alfahulpen houden hun slechte positie.

Op dit moment krijgen alfahulpen in de thuiszorg nog een brutobedrag rechtstreeks van de cliënt, waarover geen belasting of premies worden afgedragen. Hierdoor zijn de instellingen goedkoper uit. ABVAKABO FNV constateert dat die instellingen daarom steeds vaker kiezen voor de alfahulp-constructie, in plaats van de vergelijkbare functie 'thuishulp A' uit de CAO.

Volgens FNV en ABVAKABO FNV is deze constructie volstrekt uit de tijd. Alfahulpen zijn ook in geen geval kleine ondernemer: ze werken maar voor één opdrachtgever c.q. bemiddelingsbureau. Eigenlijk is dit een soort 'lek' in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, waardoor de CAO voor de thuiszorg wordt ondergraven. Voor de alfahulp zelf is de constructie een doodlopende weg, waarin ze geen mogelijkheden heeft om in het vak te groeien, scholing te volgen of het aantal uren uit te breiden. Voor allerlei voorzieningen, zoals het ziekenfonds, blijft ze afhankelijk van haar partner. Vanuit emancipatie-oogpunt wordt bovendien steeds vaker aangedrongen op het beter waarderen van 'typische' vrouwenberoepen, met name in de zorg. Het plan van ABVAKABO FNV en FNV heeft ook een arbeidsmarkt-dimensie: het wordt aantrekkelijker om in de sector te gaan werken of blijven werken.

Meer informatie:

FNV Voorlichting: Harrie Lindelauff, (020) 58 16 552, 06 - 227 900 54

Voorlichting ABVAKABO FNV: Ankie Pastoors, 079 353 63 50

11 oktober 1999

Deel: ' FNV en ABVAKABO FNV willen normaal contract voor alfahulpen '
Lees ook