Persbericht FNV


Europees asbestverbod in gevaar

Plannen om asbest binnen de Europese Unie volledig uit te bannen, worden mogelijk gefrustreerd door een klacht van Canada bij de Wereld Handels Organisatie (WHO). Canada is de grootste exporteur van wit asbest in de wereld, Frankrijk een van de grootste afnemers.

De klacht van Canada heeft betrekking op het verbod door Frankrijk van asbest en asbesthoudende stoffen. Volgens Canada zijn de Franse maatregelen in strijd zijn afspraken over vrije wereldhandel. Als Canada gelijk krijgt, kan dit een Europees asbestverbod onmogelijk maken.

Chrysotiel
Het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen heeft de Raad van Ministers gevraagd Frankrijk te steunen. Ook vindt het Comité het verbazingwekkend dat over de klacht van Canada in de Unie nog geen publieke discussie op gang is gekomen. `Met een kritische beoordeling van de Canadese klacht zou de Commissie hiertoe de aanzet moeten geven', aldus het Comité.

Mocht de klacht van Canada worden gehonoreerd, dan kan dat zeer onaangename gevolgen hebben voor de hiermee samenhangende EU-wetgeving. Sinds 1991 zijn in de Europese Unie twee van de drie door de industrie gebruikte asbestvezels (blauw en bruin asbest) geheel verboden. Wit asbest (chrysotiel) is verboden in veertien productcategorieën, maar wordt nog wel verwerkt in asbestcement. Eerder dit jaar zijn de ministers van Sociale Zaken uit negen EU-landen het in Brussel eens geworden over een algemeen verbod op het gebruik van asbest. Verzet van Spanje maakte het toen nog onmogelijk de vereiste unanimiteit te bereiken. Als het aan de EU ligt moet het verbod voor 1 januari 2005 door alle EU-lidstaten worden overgenomen. Canada zegt bang te zijn dat een algeheel verbod ertoe zal leiden dat er `ten onrechte winstderving' zal ontstaan. Canada is internationaal de grootse exporteur, en na Rusland de grootste producent van chrysotiel en chrysotielhoudende producten.

De Britse voorzitter van het ministersberaad Angela Eagle verklaarde dat een algeheel verbod op asbest hoog op haar prioriteitenlijst staat. In Groot- Brittannië bezwijken jaarlijks drieduizend mensen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. In Nederland ligt dat cijfer op ruwweg zeshonderd mensen per jaar. De Wereld Handels Organisatie doet vermoedelijk in oktober uitspraak in de asbestkwestie. 7 september 1999

Deel: ' FNV Europees asbestverbod in gevaar '
Lees ook