Persbericht FNV


FNV: geneesmiddelvoorstel strijdig met ILO-verdrag

Uitvoering van de voorstellen van de Commissie De Vries zou een onverantwoorde en onacceptabele inperking van het verstrekkingenpakket van de Ziekenfondsverzekering betekenen. Dat zegt de FNV over de voorstellen die hierover gisteren zijn gepresenteerd.

Iedere basisarts had de commissie kunnen vertellen dat mensen met dezelfde aandoening heel verschillend op een geneesmiddel kunnen reageren. De wettelijke garantie van één geneesmiddel per aandoening is dan ook volstrekt onvoldoende. De vrijheid van artsen om voor te kunnen schrijven wat zij op medische gronden noodzakelijk achten mag niet worden vervangen door de logica van de deal die een ziekenfonds toevallig met een geneesmiddelenfabrikant heeft kunnen afsluiten. Bijbetalingen en aanvullende verzekeringen bieden geen soulaas en beperken de toegankelijkheid juist van de mensen die een goede verzekering het hardste nodig hebben.

De FNV acht de voorstellen in strijd met de Ziekenfondswet die iedere verzekerde toegang tot hetzelfde duidelijk te omschrijven pakket moet garanderen. Ook zijn de voorstellen in strijd met door Nederland bekrachtigde internationale verdragen. Met name met conventie 102 van de International Labour Organisation aangaande sociale zekerheid dat ook de basis vormt voor het Social Charter van de Raad van Europa. De garantie van de toegankelijkheid tot door artsen voorgeschreven noodzakelijke geneesmiddelen wordt daarin expliciet vermeld. Mochten de plannen van de Commissie De vries worden uitgevoerd dan zal de FNV niet aarzelen de Raad van Europa hierop te attenderen.

Meer informatie

FNV Voorlichting, Harrie Lindelauff (020) 58 16 552

26 oktober 1999

Deel: ' FNV geneesmiddelvoorstel strijdig met ILO-verdrag '
Lees ook