Persbericht FNV


Goed openbaar vervoer kan zonder markt

Marktwerking kan bijdragen aan het succes van het openbaar vervoer, maar is niet per se nodig. Dat meldt het ledenblad van ABVAKABO FNV, 'Aaneen'.

Aanleiding is een onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar goed lopende openbaar vervoerbedrijven in tien Europese steden. De helft hiervan kent marktwerking, de andere helft niet. Ook in de steden zonder marktwerking groeit het aantal reizigers, dalen kosten en overheidssubsidie en verbetert de kwaliteit. Dit komt door een goede afstemming in de regio van de verkeers- en vervoersontwikkeling op economisch en ruimtelijk beleid. Belangrijk is flankerend beleid om het gebruik van de auto terug te dringen. Doorslaggevend is politieke zeggenschap en geld op regionaal niveau. Het regionaal vervoer moet dus niet hoeven concurreren met grote nationale projecten, zoals de hogesnelheidstrein, aldus 'Aaneen'.
6 januari 1999

Deel: ' FNV Goed openbaar vervoer kan zonder markt '
Lees ook