FNV

FNV: Met 15 stappen uit de WAO

FNV: Met 15 stappen uit de WAO

PERSBERICHT

FNV: in 15 stappen uit de WAO

De Ziektewet moet voor bedrijven met minder dan 100 werknemers terugkeren. Na zes weken ziekte moet er een interventieplan worden opgesteld om een toetreding tot de WAO te voorkomen. De Arbo-diensten dienen daarbij een grote rol te spelen. Hun kerntaak moet zijn blijvende arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dit staat in het voorstel .In 15 stappen uit de WAO., dat de FNV vandaag naar de Stichting van de Arbeid en de Tweede Kamer heeft verzonden. Het plan is de inzet voor overleg dat binnen de Stichting van de Arbeid wordt gevoerd over terugdringing van de WAO.

De voorstellen van de FNV zijn ook een reactie op het plan van aanpak van staatssecretaris Hoogervorst, dat volgende week in de Tweede Kamer wordt besproken. De FNV stelt vast dat het plan van aanpak bruikbare aanzetten bevat, maar tekort schiet op het vlak van de arbeidsomstandigheden en de verbetering van de gang van zaken in het eerste ziektejaar. Onaanvaardbaar voor de FNV in de voorstellen van Hoogervorst is het invoeren van sancties gericht op WAO-ers.

Het 15-stappenplan van de FNV bevat tal van voorstellen gericht op verbetering van de arbozorg. Daarbij valt volgens de FNV niet te ontkomen aan wettelijke normen voor onder meer tillen en psychische belasting. De Arbeidsinspectie zou een sterkere rol moeten gaan spelen in het toezicht op de naleving, zowel door zelf actief in te grijpen als door adequater te reageren op signalen van werknemers en Arbo-diensten. Daarnaast moet er een drastische verbetering van de samenwerking tussen Arbo-diensten en uitvoerders van werknemersverzekeringen komen.

In het stappenplan wordt ook voorzien in een plicht voor werkgevers tot reïntegratie, zowel in de eigen onderneming als daarbuiten. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zou eens selectief ontslagverbod moeten gelden. Bij systematische nalatigheid zou een verplichte donatie aan een in te stellen Reïntegratiefonds als een sanctie moeten worden opgelegd. Tegenover deze plicht voor werkgevers moet een recht voor werknemers komen op reïntegratie. De FNV denkt daarbij aan een .sluitende aanpak.. Op korte termijn zou dat een aanbod van 90.000 trajecten betekenen, hetgeen een extra investering van 400 miljoen zal vergen.

De FNV heeft recent mogen ervaren dat verschillende politieke partijen met enige belangstelling naar haar plannen uitkijken. Van overeenstemming met één of meerdere van hen is geen sprake. De FNV hecht eraan haar voorstellen eerst binnen de Stichting van de Arbeid te bespreken om zo aan een breed gedragen aanpak van de WAO-problematiek te kunnen bijdragen.

Voor nadere informatie:
Jeroen Sprenger, tel. 020 409 03 49(p) / 020 5816552 (w)

26 feb 99 20:38

Deel: ' FNV in 15 stappen uit de WAO '
Lees ook