FNV

FNV Ledencijfers: Groei vlakt af, 1300 leden erbij

Embargo tot 10 januari 16.00 uur

De FNV is in 1999 met ruim 1300 (0,1%) leden gegroeid. Daarmee komt het totaal van Nederlands grootste vakcentrale op 1.239.000. De daling van de groei komt niet helemaal onverwacht: van afvlakking is al sinds 1992 sprake. In dat jaar groeide de FNV nog met 23.000 leden, terwijl in 1998 het groeicijfer 12.000 (1%) bedroeg.

Analyse leert dat er voor de groeidaling meerdere oorzaken zijn die onderling verband houden. Zo is de organisatie van de arbeid veel gevarieerder geworden. Mensen wisselen vaker van werkgever en type werk. Ook het assortiment arbeids-arrangementen in termen van tijdelijk en vast werk, voltijd en deeltijd, geregeld en ongeregeld is duidelijk uitgebreid.
Die ontwikkeling wordt versterkt door het oprukken van de 24-uurs economie en verschuiving van de werkgelegenheid naar de dienstverlenende sectoren met veel kleine bedrijven. Daardoor verspreidt de doelgroep van de vakbeweging zich en is constant in beweging.

Dat leidt tot minder contacten tussen vakbeweging, leden en potentiële leden, waaronder vooral jongeren. De FNV is steeds minder gespreksonderwerp. Bijkomend verschijnsel is de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waardoor werknemers minder problemen met hun werkgever verwachten.

De ontwikkeling van het ledental over 1999 kende overigens een divers beeld: KIEM (+3300), Aob (+2400), ABVAKABO (+1660) en de Kappersbond (+450) wonnen leden.
Bondgenoten (-7300) en de AFMP (-780) verloren. In die cijfers zit overigens wel enige vertekening omdat Bondgenoten ruim 4000 leden overschreef naar KIEM.

In zijn nieuwjaarsspeech zegt FNV-voorzitter Lodewijk de Waal de ontwikkeling niet als een bedreiging te zien, maar vooral als een impuls om nieuwe stappen te zetten die inspelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt de telefonische servicelijn (0900 3300 300) voor flexwerkers - 20.000 telefoontjes in het eerste jaar - uitgebreid tot een algemene vraagbaak. Restyling van de FNV-site, alsmede de introductie van een e-mail krant resulteert binnenkort in de meest uitgebreide website van het land. Bovendien start komend voorjaar het FNV-bureau Beroepsziekten, dat schadeclaims gaat indienen voor gedupeerde leden.

Meer informatie: FNV Voorlichting,
Els Tieman: 020 58 16 550/ 06 53 1592 26
Richard Gielen: 020 58 16 556/ 06 26 4926 93

10 jan 00 15:37

Deel: ' FNV Ledencijfers Groei vlakt af, 1300 leden erbij '
Lees ook