FNV

FNV: meevaller maatschappelijk en toekomstgericht investeren
De FNV wil dat het kabinet prioriteit geeft aan het onderwijs en de gezondheidszorg bij de bestemming van de begrotingsmeevaller van jaarlijks 23 miljard. Andere prioriteiten van Nederlands grootste vakcentrale betreffen het milieu en de infrastructuur, alsmede het dossier arbeid en zorg. Ook de armoedebestrijding staat hoog op het lijstje van de FNV. Verder wil de grootste vakcentrale de staatsschuld terugdringen. Aan verdere algemene lastenverlaging heeft de FNV geen behoefte. Zij wijst daarbij op de hoog conjunctuur, de gespannen arbeidsmarkt en de belastingherziening in 2001. Het is de eerste keer dat de FNV zich zo gedetailleerd mengt in de discussie over de meevallers.

Voor het onderwijs denkt de FNV aan een extra investering van 3,5 miljard: voor het beroepsonderwijs, het aantrekkelijker maken van het beroep van onderwijsgevende en voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zou nog eens één miljard - afkomstig uit een eenmalige meevaller - geïnvesteerd moeten worden in schoolgebouwen en lescomputers.
Ook voor de gezondheidszorg wil de FNV 3,5 miljard vrijmaken. Om de wachtlijsten in de gehandicapten-, ouderen- en thuiszorg aan te pakken. Om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en te zorgen voor meer opleidingsplaatsen. Ook wil de FNV extra geld voor snellere toelating van nieuwe genees- en hulpmiddelen, alsmede de psychiatrie. Voorts wil de FNV de begrotingsoverschrijding van één miljard voor 2001 niet compenseren, zodat er eigenlijk sprake is van een impuls van zo'n 4,5 miljard.

In de sfeer van milieu en infrastructuur wil de FNV in totaal drie miljard besteden. Daarvan 1 miljard voor kennis- en innovatiebevordering (ICT). De FNV wil daarnaast 1,5 miljard bestemmen voor de grote steden, light-rail in de Randstad en een betere aansluiting tussen Vinex-locaties op het openbaar vervoer. Intensivering van het milieubeleid om de groei-effecten op te vangen vergen nog eens 0,5 miljard.

Anderhalf miljard extra is volgens de FNV nodig voor arbeid en zorg: kinderopvang, tussenschoolse opvang, verruiming van het betaald zorgverlof, verbetering van de polisvoorwaarden van de Wet op de Loopbaanonderbreking en invoering van betaald ouderschapsverlof.

De FNV vindt dat het gunstige economisch tij ook moet worden benut om de laagste inkomens verdergaand te ondersteunen met 2 miljard gulden. Daarom wil zij een extra inkomensverbetering voor mensen met een inkomen op minimumniveau.
Daarnaast wil de FNV 2,5 miljard aanwenden voor het oplossen van de armoedeval en bestrijding van armoede in het algemeen, met name via de verhoging van de heffingskorting.

Tot slot wil de FNV een tekort- en staatsschuldreductie bewerkstelligen door storting van 7 miljard in het AOW-spaarfonds.

FNV Voorlichting
Ditte Papousek: 020-5816551 of 06-20448676
Richard Gielen: 020-5816556 of 06-26492693

Noot redactie: het complete stuk is verkrijgbaar bij FNV-voorlichting

FNV Voorlichting is in het weekend bereikbaar op telefoonnummer 06 . 2001 46 47

27 mrt 00 17:39

Deel: ' FNV meevaller maatschappelijk investeren '
Lees ook