Persbericht FNV


Minima-actie beïnvloedt gemeenten

Veel gemeenten zijn na de raadsverkiezingen van 1998 een beter sociaal beleid gaan voeren. Dat blijkt uit het FNV-onderzoek 'Gemeente wees minimaal sociaal' onder 164 gemeenten.

Verbeterd zijn vooral het mogen bijverdienen naast de uitkering, de voorlichting aan doelgroepen en experimentele vormen van extra ondersteuning voor minima. Het FNV-onderzoek vond vorig jaar twee keer plaats: vlak voor de verkiezingen, en in november. Vlak voor de verkiezingen werden de gemeenten bevraagd aan de hand van de twaalf wensen uit het FNV-manifest 'Gemeente wees minimaal sociaal'. Lokale FNV-groepen gingen hierover vervolgens met de wethouders in discussie en stelden verbeteringen voor. In veel gevallen met succes, zo blijkt nu. Vooral in Gelderland en Overijssel deden de gemeenten het goed. De score liep daar op van een 6,5 naar 7,7. De grootste verbeteringen zijn bereikt in Heteren en Zevenaar. Heteren ging van een 3 naar een 7 en Zevenaar van een 4 naar een 8. De FNV hoopt dat de deelnemende gemeenten bij een derde meting wederom hoger zullen scoren.

'Gemeente wees minimaal sociaal'. Bestellen: publicat@fnv.nl Zie ook bij de Publicaties van de FNV

17 februari 1999

Deel: ' FNV Minima-actie beïnvloedt gemeenten '
Lees ook