FNV naar de rechter; VDAB maakt pensioenpremies 2012-2015 inzichtelijk


ABP verwijdert oude premie-overzichten, spreadsheet VDAB maakt pensioenachteruitgang meetbaar

Den Haag, 20150916 -- FNV stapt naar de rechter over het loonvoorstel voor het overheidspersoneel. 'Het kabinet stelde dwingende voorwaarden om in onderhandeling te gaan, zoals een verslechtering van het ABP-pensioen. Voor jongeren kan dit oplopen tot wel 15 procent,' zo stelt FNV. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de pensioenpremies over de jaren 2012-2014. Deze gegevens zijn niet meer direct opvraagbaar via de ABP-site. Daarom maakte Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) een overzicht.

'Het kort geding, dat dient op 17 september 2015 in Den Haag, gaat erover of nettoloon geruild kan of mag worden met pensioenverslechtering,' aldus Arnoud Bosch van de VDAB. 'Helaas zijn de pensioenpremies over de jaren 2012-2014 op de ABP site niet meer direct opvraagbaar. Wij vinden het erg belangrijk dat deze nog wel vindbaar zijn, omdat je ermee uit kunt rekenen hoeveel je er precies op achteruit gaat.'

Om dit manco te verhelpen is door de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) een overzicht gemaakt van de pensioenpremies over de jaren 2012 - 2015. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt de achteruitgang van opbouwpercentages en pensioenpremies. Met een berekening spreadsheet is de pensioenachteruitgang meetbaar inzichtelijk te maken.

De pensioenpremies zijn hier vindbaar en de berekenings spreadsheet is vindbaar op www.pensioen-software.nl.

FNV schrijft op haar website: 'Het loonvoorstel voor overheidspersoneel is afgesproken tussen een aantal kleinere vakbonden en werkgevers in de overheidssector. Het kabinet stelde dwingende voorwaarden om in onderhandeling te gaan, zoals een verslechtering van het ABP-pensioen. Voor jongeren kan dit oplopen tot wel 15 procent. Dat staat gelijk aan twee jaar langer doorwerken. Het overheidspersoneel betaalt dus in belangrijke mate zijn eigen loonsverhoging. Deze loonsverhoging verslechtert het ABP-pensioen van 2,8 miljoen mensen.'

Op basis van de berekeningen stelt Arnoud Bosch dat de conclusie van FNV, die spreekt van een sigaar uit eigen doos, juist is.


Deel: ' FNV naar de rechter; VDAB maakt pensioenpremies 2012-2015 inzichtelijk '
Lees ook