fnv


---
uit: fnv nieuwsagenda, 9 oktober 2005

---

tenzij anders vermeld, kunt u met vragen terecht bij fnv voorlichting. een medewerker is in het weekend bereikbaar op telefoonnummer 06-20014647. dit nummer is uitsluitend voor journalisten bedoeld. 


---
vrijdag 14 oktober

---
9.30-15.30 uur amsterdam, vakbondsmuseum ,  henri polaklaan 9. debat 'inkomenspolitiek en de onderkant van de arbeidsmarkt'. met fnv bondgenotenvoorzitter henk van der kolk, prof. paul de beer en gerda verburg (cda), ferd crone (pvda), stef blok (vvd), jan de wit (sp) en kees vendrik (groen links). meer informatie: fnv 
bondgenoten-voorlichter ingrid van den berg, 030-2738478. 

12.30 uur verschillende moskeeën in het land: vakbondsbestuurders bezoeken moskeeën en theehuizen om bezoekers op aow-gat te wijzen. meer informatie : fnv bondgenoten-voorlichter nathalie koopman, 030-2738389.

https://vedm.net/click2?l=2ihz&m=yw1c&s=3xos
https://vedm.net/click2?l=cihz&m=yw1c&s=3xos


---
opmerkingen? mail ons! e-magazine@fnv.nl

fnv site:
https://vedm.net/click2?l=iihz&m=yw1c&s=3xos
abonneren:
https://vedm.net/click2?l=yjhz&m=yw1c&s=3xos
adverteren:
https://vedm.net/click2?l=bjhz&m=yw1c&s=3xos
faq:
https://vedm.net/click2?l=hvhz&m=yw1c&s=3xos

-----------------------------
(c) 2005 fnv magazine nieuwsbrief
https://vedm.net/click2?l=0vhz&m=yw1c&s=3xos

Zoekwoorden:

Deel: ' FNV Nieuwsagenda, 14 oktober 2005 '
Lees ook