FNV Nieuwsagenda 2003-02-08


Uitvoering motie Lang-Laag opnieuw ter discussie
De Sociale Alliantie spreekt donderdagochtend met staatssecretaris Rutte van SZW om aan te dringen op goede afspraken met de gemeenten over de uitvoering van de motie Lang-Laag. In die motie is voor huishoudens die langer dan drie jaar van een minimum leven, bepaald dat zij een eenmalig bedrag van 320 tot 450 euro extra krijgen. In het Najaarsoverleg op 28 november vorig jaar is afgesproken dat gemeentes 20 miljoen euro van het kabinet ontvangen voor die extra bijdrage. De andere helft van het benodigde bedrag moeten gemeenten zelf betalen.
De Sociale Alliantie wil er bij de staatssecretaris op aandringen, dat dat geld geoormerkt naar de gemeenten gaat om te voorkomen, dat zij het aan 'andere leuke dingen' gaan besteden. Rutte heeft onmiddellijk na dit overleg een vergadering met de gemeenten. De afspraken in het Najaarsoverleg hadden voor commotie bij de gemeenten gezorgd, omdat zij niet bij dat overleg aanwezig waren. Rutte heeft toen gesteld, dat gemeenten over voldoende middelen beschikken om het extraatje aan de echte minima uit te keren. Daar zijn niet alle gemeenten het mee eens. De Sociale Alliantie doet elk jaar onderzoek naar de 'minimagelden' van gemeenten. Daaruit blijkt dat niet alle gemeenten het hele bedrag uitgeven.
Wasmachine
"Het kan niet zo zijn dat Rutte tegen de gemeenten zegt: 'Hier heeft u 20 miljoen. Doe er iets goeds mee', want dat is nog niet zeker dat het ook echt bij de minima terecht komt", reageert FNV-bestuurder Agnes Jongerius, die namens de vakcentrale aan de Sociale Alliantie deelneemt. "Mensen verwachten dat dat geld er komt. Wat mij betreft bepalen gemeenten wel zelf het tijdstip. Dat kan in mei als vakantiegeld of in november als eindejaarsuitkering. Als het maar op hun rekening komt."
Gemeenten besteden de armoedegelden heel verschillend. De ene gemeente verstrekt een pas waarmee minima bijvoorbeeld korting bij de kapper kunnen krijgen. Een andere gemeente heeft een potje voor dure uitgaven, zoals een nieuwe wasmachine. De Sociale Alliantie wil de gemeenten per brief wijzen op de gemaakte afspraken en hun taak. Verder gaat de organisatie op haar website bijhouden hoe ze scoren op het armoedebeleid.

Gratis abonnement op het wekelijkse FNV e-Magazine (nieuws uit FNV en bonden) en FNV Opinie (twee keer per maand; feiten en meningen over lopende zaken).

Tenzij anders vermeld, kunt u met vragen terecht bij FNV Voorlichting. Een medewerker is in het weekend bereikbaar op telefoonnummer 06-20014647.
Maandag 10 februari
Start van het eerste Kenniscentrum Werkbeleving van de FNV voor informatie en advies over werkdruk, stress en burn out. Vandaag gaat ook de vernieuwde web site het internet op met een nieuw dossier over arbeidsongeschiktheid.

Eerste ronde CAO-onderhandelingen Bitumineuze en kunststof dakdekkingsbedrijven (5000 werknemers). Naast een loonsverbetering eist FNV Bouw meer zeggenschap voor werknemers over hun vrije dagen. Meer informatie bij voorlichter Anne Pols, telefoon 0348 575589 of 06 53734494.

10.00 uur, WICC, Lawickse Allee 9 in Wageningen. De bondsraad van FNV Bouw vergadert over de begroting, voor het laatst onder voorzitterschap van Roel de Vries. Meer informatie bij voorlichter Anne Pols, telefoon 0348 575589 of 06 53734494.

12.30-15.00 uur, Jaarbeurs, Beatrixzaal in Utrecht.
Slotmanifestatie van de stakingen in de schoonmaak (200 duizend werknemers). De afgelopen twee weken hebben schoonmakers op veel plaatsen het werk neergelegd. FNV Bondgenoten is tegen het CAO-akkoord dat het CNV heeft afgesloten met de werkgeversorganisatie OSB. Meer informatie bij voorlichter Ingrid van den Berg, telefoon 06 51405832.

13.00 uur, Bouwhal Decor, Mediapark, Hilversum. FNV KIEM organiseert personeelsbijeenkomst over de reorganisatie bij Decor, waarbij mogelijk ontslagen vallen. Meer informatie bij voorlichter Jan de Geus, telefoon 06 13032245.

13.30-16.00, Middelburg. Regionale jaarvergadering van de FNV Vrouwenbond met als thema: verslag van het bezoek aan Wit-Rusland. Op dinsdag is in Delfzijl een regionale jaarvergadering, op donderdag in Joure. Meer informatie bij Corrie van Spronsen, telefoon 020 5816370.

14.30 uur, Eerste Kamer, Binnenhof, Den Haag. De CDA- en PvdA-informateurs voeren een oriënterend gesprek met de voorzitters van de vakcentrales over het sociaal-economisch beleid voor de komende kabinetsperiode.

19.30 uur, Zalencentrum Poort van Limburg, Bassin 5 te Weert. ABVAKABO FNV vervolgt ledenraadplegingen over de CAO-voorstellen van TPG.

Dinsdag vinden er nog twee plaats in Rotterdam en Bergen op Zoom. Meer informatie bij voorlichter Annemarie Vonk, telefoon 079 3536319.

20.00 uur, Stadsschouwburg Nijmegen. De Vakraad voor het Kappersbedrijf, waaronder de Kappersbond FNV, organiseert tot en met woensdag 19 februari de theatertour Preview door Nederland. De raad wil meer aandacht voor gezond en veilig werken overeenkomstig het Arboconvenant. Meer informatie bij Egon Groen, telefoon 030 2314221.

Dinsdag 11 februari
11.00 uur, Evenementenhal, Energieweg 2, Hardenberg. Dick van Haaster van FNV Bouw spreekt op het minisymposium van de Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) over verbetering van de arbeidsomstandigheden van straatmakers in het kader van het 'Jaar van de Straatmaker'. Meer informatie bij voorlichter Anne Pols, telefoon 0348 575589 of 06 53734494.

Woensdag 12 februari
14.30-16.30 uur in Utrecht. Overleg tussen CSO (ouderenorganisaties) en Stichting van de Arbeid (sociale partners, onder wie FNV-bestuurder Kitty Roozemond) over medezeggenschap in pensioenfondsen.

Donderdag 13 februari
9.00 uur, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag. Overleg over de "lang-laag-regeling" voor huishoudens die langer dan drie jaar van een minimum leven. Gesprekspartners zijn staatssecretaris Rutte (SZW) en vertegenwoordigers van de Sociale Alliantie, onder wie FNV-bestuurder Agnes Jongerius.

12.00 uur, De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam. Debat over de representativiteit van organisaties, met onder anderen Van Nieuwenhoven (PvdA), Van Splunder (CNV) en Van den Braak (VNO-NCW). Meer informatie, telefoon 020 6241166.

Vrijdag 14 februari
10.15-15.45 uur. De Britse vakcentrale TUC organiseert in Londen haar Pre Budget Conference, waar ze vooruitblikt naar de komende landsbegroting. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal neemt 's middags deel aan het debat over de hervorming van de publieke dienstverlening.

12.00 uur, Marconizaal, Mediapark Hilversum. Ledenraadpleging door FNV KIEM en NVJ over het onderhandelingsresultaat voor de CAO Publieke Omroep. Meer informatie bij Jan de Geus, telefoon 06 13032245 of de NVJ, telefoon 020 6766771.

ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak overhandigen tienduizenden protestkaarten aan Peter Bakker, voorzitter van de Raad van bestuur van TPG. De bonden protesteren tegen de plannen van het postbedrijf om differentiatie in arbeidsvoorwaarden aan te brengen bij de verschillende onderdelen van TPG. Meer informatie bij voorlichter Annemarie Vonk, telefoon 079 3536319.

Start van de onderhandelingen over de CAO voor chemieconcern DSM. FNV Bondgenoten gaat -merkwaardigerwijs- in de slag met twee werkgevers. Het gaat niet alleen om de CAO voor DSM, maar ook voor die van Sabic, een "spin off" van DSM. Meer informatie bij voorlichter Marco van Moort, telefoon 030 2738257 of 06 22973948.

Zaterdag 15 februari
Geen agendapunten.

© 2003 FNV

Deel: ' FNV Nieuwsagenda van 10-02-2003 tot 16-02-2003 '
Lees ook