FNV BONDGENOTEN

Ontslagen General Electric Plastics schokkend

Ontslagen bij General Electric Plastics schokkend

FNV Bondgenoten is geschokt door berichten dat er 90 managers van General Electric Plastics op straat worden gezet wegens niet-presteren. De nieuwe directeur van het bedrijf is van bovenaf de trap aan het schoonvegen en wil in Europa 200 managers buiten de deur zetten. In Bergen op Zoom moeten 90 leidinggevenden het veld ruimen. Bestuurder van FNV Bondgenoten Andries van den Berg: 'Wij zijn niet eens officieel geïnformeerd door de directie over dit voornemen, dat zou wel moeten. We gaan ons dan ook met hand en tand verzetten tegen dit beleid. Of er komt geen ontslag of er komen schadevergoedingen. Bij de eerstvolgende cao-onderhandelingen gaan we de beoordelingssystematiek ook eens kritisch tegen het licht houden, want dit kan niet'.
Op basis van beoordelingsgesprekken zijn er in Bergen op Zoom 90 leidinggevenden geselecteerd die het bedrijf moeten verlaten. De eerste gesprekken over beëindiging van het dienstverband worden een deze dagen gevoerd. Bij General Electric Plastics in Bergen op Zoom werken 2.000 mensen. Er worden grondstoffen voor plastics gemaakt.

Deel: ' FNV Ontslagen bij General Electric Plastics schokkend '
Lees ook