FNV BONDGENOTEN

Ontslagen Quality Bakers pijnlijk

Ontslagen Quality Bakers pijnlijk, investering mooi

FNV Bondgenoten is tevreden over een investering van 15 miljoen van Quality Bakers in Zuid-Limburg. Dat daarbij 95 van de 500 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen is echter pijnlijk. Bestuurder Janny Koppens twijfelt of dit wel nodig is. Ze wil graag inzicht in de personele bezetting van de verschillende afdelingen om te beoordelen of het aantal van 95 arbeidsplaatsen wel realistisch is. De vestiging in Brunssum zal gesloten worden over een jaar.

Janny Koppens: "Quality Bakers heeft ervoor gekozen om in één klap orde op zaken te stellen in Zuid-Limburg. Het doel is om een onderneming neer te zetten die op langere termijn de concurrentie het hoofd kan bieden. Daar is op zich niets op tegen zolang het niet ten koste gaat van het personeel. Het schrijnende is dat juist de werknemers van de locatie in Brunssum hun bedrijf gesloten zien worden terwijl zij jarenlang hebben gevochten voor de continuïteit".

De laatste jaren is er al regelmatig gereorganiseerd door Quality Bakers in Zuid-Limburg. In de regio waren drie industriele bakkerijen actief waardoor er een enorme overcapaciteit onstond aan dagvers brood. Als gevolg daarvan nam Quality Bakers een aantal bedrijven over; Bakkerij Het Anker te Kerkrade (medio 1997) en Bakkerij Erkens te Brunssum (medio 1998). Met de aangekondigde reorganisatie die nu voor de deur staat, wordt het dagvers gedeelte overgeplaatst van Brunssum naar Kerkrade en moet Brunssum haar deuren sluiten.

FNV Bondgenoten zal erop toezien dat de reeds gemaakte afspraken (inkomensgarantie, over- en herplaatsingsprocedure en het hanteren van het anciënniteitsbeginsel) correct worden uitgevoerd. Voorts zullen er onderhandelingen gaan plaats vinden over een Sociaal Plan met daarin onderwerpen als outplacement en een afvloeiingsregeling.

Voor nadere informatie:

Janny Koppens, bestuurder:
Bereikbaar op woensdag 30 juni tussen 12.00 en 16.30 uur bij Quality Bakers Eindhoven: 040-2922333 en 's avonds tussen 18.30 en 20.00 uur: 040-2114705

Inge Freriksen, voorlichting: 030-2738257 of 06-51405811

30 jun 99 10:49

Deel: ' FNV Ontslagen Quality Bakers pijnlijk '
Lees ook