Persbericht FNV


Opbrengst rekeningrijden naar openbaar vervoer

Als over een paar jaar rekeningrijden wordt ingevoerd, moet de opbrengst volledig worden gebruikt voor verbetering van het openbaar vervoer. Op die manier financieren de automobilisten in de spits zelf mee aan het ontstaan van alternatieven. Werkgevers zullen in ieder geval moeten meebetalen aan rekeningrijden in het woon-werk-verkeer.

Dat zegt de FNV-federatieraad (voorzitters van de aangesloten bonden) over het plan om in 2001 te beginnen met elektronische tolheffing tijdens de spits in de Randstad, het zogenaamde rekeningrijden. Op die manier wil het kabinet filerijders prikkelen anders of op andere momenten te gaan reizen. Onderdeel van het plan is dat de opbrengst wordt teruggesluisd naar de burger, in de vorm van belastingverlaging. Volgens de FNV is het verstandiger om het geld te gebruiken voor openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

Minst slecht
Het gaat om een voorlopige reactie. De FNV geeft pas een definitief oordeel als meer bekend is over de concrete omstandigheden waaronder het wordt ingevoerd. Voorlopig verdient rekeningrijden echter het voordeel van de twijfel. Het lijkt het minst slechte middel om de files te bestrijden, nu uitbreiding van het wegennet nauwelijks nog mogelijk en wenselijk is. Bovendien trekken nieuwe of bredere wegen weer nieuw autoverkeer aan, waardoor op andere plaatsen nieuwe knelpunten en files ontstaan.

Bij het eindoordeel weegt de FNV mee of het openbaar vervoer in staat zal zijn de extra reizigers te verwerken. Als in een regio het openbaar vervoer tekortschiet, kan dat een reden zijn nog met rekeningrijden te wachten. De vakbeweging gaat in CAO's de kosten van het rekeningrijden in het woon-werkverkeer aan de orde stellen. Werkgevers zullen in ieder geval moeten meebetalen. Dat is tevens een prikkel om mee te denken over de vraag hoe het woon-werkverkeer per auto kan worden beperkt. Bij bedrijven die alleen per auto goed bereikbaar zijn, ligt een volledige vergoeding voor werknemers voor de hand. In het overleg moet ook de mogelijkheid om met werktijden te schuiven aan de orde komen.

ANWB
De FNV is niet erg onder de indruk van de ANWB-actie tegen het rekeningrijden. De conclusie dat het niet helpt tegen de files, is slecht onderbouwd. Diverse studies geven aanwijzingen dat wel degelijk een merkbaar effect te verwachten is. Al bij tien tot vijftien procent minder autoverkeer in de spits zou een groot deel van de files opgelost zijn. De FNV ziet niets in het ANWB-voorstel om betaalstroken in te richten. Dat leidt eerder tot langere dan kortere files, zo verwacht de grootste vakcentrale.
4 maart 1999

Deel: ' FNV Opbrengst rekeningrijden naar openbaar vervoer '
Lees ook