Ingezonden persbericht


FNV opent Informatie & Adviespunt in Eindhoven

regio Zuidoost - zuidoost@dds.nl

De FNV is 21 september in Eindhoven gestart met een speciaal Informatie & Adviespunt voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Men krijgt er gratis informatie & advies; ook niet-leden FNV.Het I&A punt is een initiatief van FNV Regiowerk, Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, Vrouwenbond FNV en FNV Ledenservice. Het initiatief loopt gelijk op met ingrijpende reorganisaties in de sociale zekerheid. Een eerste stap daarin is de oprichting van Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Mensen die werk zoeken of een uitkering willen aanvragen, krijgen te maken met de zogeheten CWI'S. In deze centra werken arbeidsbureau, sociale dienst en uitvoeringsinstelling samen achter één loket.

'Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer', zegt Annette Horstink, FNV-bestuurder voor de regio Zuidoost Nederland. 'Bij ons kunnen werklozen, schoolverlaters, herintreders en arbeidsongeschikten terecht voor een onafhankelijk advies. FNV kaderleden die daar speciaal voor zijn opgeleid wijzen de weg en geven informatie over rechten en plichten'. Annette Horstink benadrukt dat ook niet-leden bij de FNV kunnen aankloppen.

De FNV vindt het hard nodig dat de positie van werkzoekenden ten opzichte van de instanties verbetert. De ervaringen die de FNV met de I&A punten opdoet, worden gebruikt voor de verbetering van de dienstverlening aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Op termijn moeten er afspraken komen waarin de rechten en plichten van de klant duidelijk staan omschreven.

Het FNV Informatie & Adviespunt voor Werkzoekenden is gevestigd In Eindhoven aan de Dr. Cuyperslaan 47. Openingstijden (zonder afspraak) vanaf 24 september 2001: iedere maandag, dinsdag en woensdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Wilt u meer informatie of een folder?
Bel met FNV Regiowerk Zuidoost Nederland, Annette Horstink, tel. 0495 ­ 457111 of mail naar regiowerk.zuidoostnederland@vc.fnv.nl

Deze e-mail is een resultaat van uw abonnement op http://www.fnv.nl/berichtenservice. Meer nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/zuidoost .

Deel: ' FNV opent Informatie & Adviespunt in Eindhoven '
Lees ook