FNV

FNV over regeerakkoord: Te veel bezuinigingen, te weinig vernieuwing
Publieksvoorlichting - publieksvoorlichting@vc.fnv.nl
De FNV is teleurgesteld over het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD. Er wordt onnodig veel bezuinigd terwijl de beloofde vernieuwing niet wordt waargemaakt. De FNV vreest dat het voorgenomen beleid de verhoudingen in Nederland nog verder onder druk zet.

De beoogde coalitie van CDA, VVD en LPF bezuinigt onnodig veel en maakt de beloofde vernieuwing niet waar. De soms forse verslechteringen in voorzieningen voor werknemers en uitkeringsgerechtigden zet de verhoudingen in Nederland nog verder onder druk terwijl de samenleving juist meer samenhang nodig heeft.

Dat schrijft de FNV aan de Kamer na lezing van het regeerakkoord. "Ze bezuinigen op doelen die wij niet delen en juist wel op dingen die ons dierbaar zijn," aldus FNV-voorzitter De Waal in een toelichting.

Groot pijnpunt is het negeren van het WAO-plan dat werkgevers en werknemers eerder opstelden. De hogere uitkering voor mensen die geen kans meer hebben om aan de slag te komen, is voorlopig van de baan.

Tot schrik van de vakcentrale worden de eisen voor een WAO-uitkering nog verder aangescherpt terwijl gedeeltelijk arbeidsongeschikten waarvoor geen werk is, worden gekort wanneer de partner een inkomen heeft. De FNV voelt zich nu niet langer gebonden aan de afspraken uit het SER-akkoord.

Teleurstelling is er verder over het uitblijven van spoedige investeringen in zorg en onderwijs en het niet verhogen van het sociaal minimum. De FNV vreest dat veel mensen hun Melkertbaan verliezen nu het mes in de gesubsidieerde arbeid wordt gezet.

De invoering van een sollicitatieplicht voor de oudste groep werknemers heeft geen zin, zolang deze mensen nauwelijks kans hebben, schrijft de FNV. Sympathie is er voor het nieuwe ziektekostenstelsel met een vaste premie, maar de FNV wil harde garanties dat de lage en middeninkomens er niet op achteruit gaan.

3 juli 2002

Deel: ' FNV over regeerakkoord Te veel bezuinigingen, te weinig vernieuwing '
Lees ook