FNV BONDGENOTEN

Overheid verantwoordelijk voor telecom-infrastructuur

In een open brief aan de minister van Economische Zaken mevrouw Jorritsma en de minister van Financiën de heer Zalm, vragen FNV Bondgenoten en ABVAKABO de overheid investeringen in UMTS en GPRS-netwerken te stimuleren.De bonden vinden dat de overheid er voor moet waken dat een infrastructuur die van algemeen belang is, niet gaat lijden onder conjuncturele schommelingen. In de telecom-sector is daar nu sprake van: de UMTS-veilingen hebben enorme bedragen aan de sector onttrokken en nu ook de economische groei terugloopt, hebben de bedrijven niet meer de financiële ruimte om in de netwerken te kunnen investeren.

De overheid zou, zo vinden de bonden, financiële faciliteiten beschikbaar moeten stellen om er voor te zorgen dat Nederlandse telecom-infrastructuur niet achter raakt in de vaart der volkeren. De overheid stelt immers zelf dat Nederland en Europa voor 2010 moeten uitgroeien tot de wereldtop van kenniseconomieën en hoogwaardige telecomnetwerken zijn daarbij van groot belang. Volgens Bondgenoten en Abvakabo kan de overheid - een deel van - de opbrengst van de UMTS-veilingen aanwenden om haar verantwoordelijkheid in het mede realiseren van een goede telecom-infrastructuur waar te maken. De bonden geven ook aan dat zij graag met de ministers willen meedenken over een geschikte methode.

Deel: ' FNV Overheid verantwoordelijk voor telecominfrastructuur '
Lees ook