Persbericht FNV


FNV-persconferentie arbeidsvoorwaarden en Miljoenennota

Hierbij nodigt de FNV u uit voor de presentatie van haar arbeidsvoorwaardenbeleid voor het jaar 2000. Na een toelichting hierop door CAO-coördinator Henk van der Kolk zal FNV-voorzitter Lodewijk de Waal onder embargo de Miljoenennota becommentariëren.

maandag 20 september

17.00 uur op het hoofdkantoor van de FNV

Naritaweg 10 te Amsterdam-Sloterdijk

De bijeenkomst vindt plaats na de vergadering van de Federatieraad. Na afloop van de persbijeenkomst is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje met de aanwezige Federatiebestuurders en bondsvoorzitters van gedachten te wisselen.

Meer informatie:

FNV Voorlichting, Els Tieman 020 5816 550 / 06 53 15 92 26 Richard Gielen 020 5816 556 / 06 26 49 26 93

16 september 1999

Deel: ' FNV-persconferentie arbeidsvoorwaarden en Miljoenennota '
Lees ook